"Ja kaklema ei tule, muidu panen ise kümpi!" ütleb Henrik.