• Sotsiaalne võrgustik aitab sul läbi lüüa: leia endale mentor, kes õpetab ja juhatab erialamaailmas; loo endale võrgustik ja tee kokkuleppeid oma eriala tegijatega.
  • Kõrval seisvale isikule meele järele olema ei pea: oma õnne eest vastuta ikka ise. Ka juhul, kui su partner, vanemad või sõbrad ei kiida ebatraditsioonilist karjäärivalikut kohe heaks.
  • Avaliku arvamuse trikoovoor ei ole adekvaatne tagasiside sinu võimetele: ei pea olema üliinimene selleks, et avalikult sõna võtta. Kui öeldu sisu asemel kommenteeritakse su välimust või maneere, siis on asi ühiskondlikes hoiakutes, mitte sinus.
  • Sinu aeg ja ruum on olulised: tea, et mõlemat võidakse survestada, ent jää endale kindlaks.
  • Emotsionaalsest tööst on õigus keelduda: ametialaselt ei pea pidevalt naeratama, olukorda siluma, teiste eest hoolt kandma ega ette-taha vabandama.

Antud teemale keskenduvad ka Tüdrukute ja Poiste Karjääripäevad, mille on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium. Ettevõtmise eesmärgiks on murda töö- ja karjäärimaailmas valitsevaid soolisi stereotüüpe. Karjääripäevade käigus tutvustatakse nii tüdrukutele kui poistele pigem teisele sugupoolele tuttavaid erialasid ning karjäärivõimalusi. Täpsem info Facebook’i leheküljelt “Stereotüüp”.