"Vahur Kersna saade oli autorisaade, milles tuntud ajakirjanik avaldas oma emotsionaalset arvamust. See võib meeldida ja võib mitte meeldida. Oluliste intervjuude puhul (president, peaminister) arutab peamised teemaliinid läbi poliitikasaadete toimetus, konkreetsed küsimused koostab ja esitab ajakirjanik, kes vajadusel konsulteerib kolleegidega, nagu see toimub kõigis vaba ajakirjanduse põhimõtteid järgivates meediaorganisatsioonides. ERR lähtub oma tegevuses ajakirjanduse eetikakoodeksist ja rahvusringhäälingu heast tavast."