Millega igapäevaselt oma tööaega sisustate?
Sel aastal olen võtnud eesmärgiks kaitsta doktoritöö Tartu Ülikoolis geenitehnoloogia alal, mu uurimisvaldkonnaks on farmakogeneetika – kuidas geenid ravimite efektiivsust mõjutavad, keskendun leukeemiahaigete laste ravimitele. Töötan Tartu Ülikooli kliinikumi ühendlaboris laborispetsialistina. Minu vastutusvaldkonnaks on erinevate viiruste ja bakterite molekulaardiagnostika, vajadusel konsulteerime arste. Käin hobi korras palju ka koolides oma eriala tutvustamas.

Kuidas jõudsite äratundmisele, et soovite just sellega tegeleda?
Paljud noored on pärast keskkooli lõppu tuleviku suhtes segaduses, nii ka mina. Mulle tundus, et bioloogia võiks mind huvitada, aga ei olnud endas väga kindel, ja pärast keskkooli valisin alguses praeguse Maaülikooli veterinaari eriala. Pärast kahte kuud leidsin, et see ei olnud siiski minu suurim soov ja tulin sealt ära. Järgmiseks aastaks olin selgusele jõudnud ja läksin geenitehnoloogiat õppima. Bakalaureuseõppe kolmanda aasta lõpuks jõudsin laborisse, kus inimese geene uuriti, ning üsna pea jõudis minuni farmakogeneetika teema.

Kuidas sattusite Rakett 69-sse?
Olin saadet põgusalt vaadanud ja see jättis mulle hea mulje. 2013. aastal, kui mul sündis poeg, olin valmis aja mahavõtmiseks, kui produtsent Kaspar Kaljas mulle helistas ja saatesse kutsus. Nüüd algab mul juba kolmas hooaeg.

Millistele noortele sobib Rakett 69?
Sobib enamusele, kuigi huvi reaalteaduste vastu tuleb kindlasti kasuks. Loomulikult peaks olema teadmisi, aga samas peaks suutma loogiliselt mõelda. Ei ole vaja olla üliinimene või üksi tark kõiges, aga võiks olla enesekindel ja kindlasti meeskonnamängija Alguses on saated võistkondades, ja erinevate annete ja oskustega noored toetavad üksteist. Peaks olema ka julge ja tahtma end proovile panna.

Mida on Rakett 69 Teile andnud ja mida vastu nõudnud?
Alguses tundsin end üsna ebakindlalt, kuna minu eriala on hoopis teine. Olen saadete jooksul ise palju õppinud, mõistan füüsikat ja sellega seonduvat juba palju paremini. Mul on väga hea meel, et minu maailm on rikastunud uute teadmiste, tutvuste ja sõpradega. Sellel hooajal juba tunnen end väga hästi.

Milline leiutis on maailmast puudu?
Minu südamesoov oleks, et suudaksime pakkuda inimestele personaalsemaid ja haiguspõhisemaid, spetsiifilisemaid ravimeid.

Millise ettevalmistusega noori inimesi Eesti Teie meelest vajab?
Kes tahaks Eestis midagi ära teha, peaks kindlasti olema mitmekülgne, suutma oma erialaga ka teisi teemasid siduda, laialt mõelda. Lisaks tarkusele peab suutma teooriat praktikas kindlasti ära kasutada. Noored oskavad liiga vähe oma kätega teha. Lapsevanemad, õpetage lapsi oma kätega asju tegema!

Mida võiksite soovitada noorele, kes ei tea, mida ta tulevikus teha tahaks?
Kui hakkab huvitama midagi hoopis muud, kui seni tundunud, ei tohiks kardinaalse muutuse hirmus jääda midagi tegemata. Eriala valikul tasub olla väga egoistlik ja mõelda eeskätt sellele, et ise peab selle valikuga elama. Ei tasu teha end õnnetuks kellegi teise soovil õppides midagi, mida tegelikult ei soovi. Ja kui ei sobi, siis kindlasti eriala vahetada.