Eesti SOS Lastekülade tegevjuht Margus Oro nimetas ametlikus teadaandes rõõmustavaks, et Ieva Ilves jätkab üle-eelmisesse aastakümnesse ulatuvat traditsiooni, mille järgi on just riigipea abikaasa SOS Lasteküla patrooniks. Patrooni peamiseks rolliks on laste sotsiaalsele abistamisele ning vanemliku hoolitsuseta lastele suunatud heategevuslike ettevõtmiste algatamine ja toetamine.

SOS Lasteküla Eesti Ühingu nõukogu liige Aive Hiiepuu sõnul jääb endine patroon Evelin Ilves ikka ja alati väga oodatud külaliseks, käies tihti külas eraisiikuna ning olles just ühe perekonna eriline toetaja. Evelin Ilvese patroonina jätkamise katkemine tekitas Hiiepuu sõnul organisatsiooni jaoks halli ala, mis osutus "kõikidele osapooltele ebamugavaks", kuna patroon on organisatsiooni ja lastega emotsionaalselt väga tihedalt seotud. "Nüüd on see segadus korrastatud, tuleb lähtuda olukorra reaalsusest," nentis Hiiepuu, et nüüd jätkub kõik vastavalt traditsioonile, nagu on ikka olnud.

22. jaanuaril ilmunud Kroonika tõstatas SOS Lasteküla õhus rippuva patrooniküsimuse ning päris aru ka presidendi kantseleilt, kelle määrata patroon on. Toona kantselei veel küsimusele ei vastanud.

Lisaks patroonile on SOS Lastekülal hea tahte saadikud Heinz Valk, Ragnar Klavan, Nele-Liis Vaiksoo ja Kristina Šmigun-Vähi, kes toetavad sõnumi – “Iga laps vajab armastavat kodu ja vanemaid.” – viimist ühiskonda ja esindavd SOS Lastekülade heategevuslikku mõtteviisi.

Eestis töötab neli SOS Lasteküla: Keilas, Põltsamaal, Juurus ja Narva-Jõesuus. SOS Lasteküladel on neli tegevussuunda – lastekülad, noortekodud, peretugevdus- ja haridusprogrammid, siit saab igal aastal tuge kokku 800 väikest ja suurt inimest.

SOS Lastekülad 1949. aastal loodud rahvusvaheline heategevuslik organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on pakkuda lastele nende arenguks võimaluste piires parimat kasvukeskkonda ning aidata neil kasvada iseseisvas elus toimetulevateks täisväärtuslikeks isiksusteks. SOS Lastekülad asuvad 133 riigis ning on koduks üle 80 000 lapsele.