Dokumentidest on tarvis tuua:

- Isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart);
- kui oled alaealine, vanema või eestkostja kirjalik nõusolek;
- kui oled alaealine, arstitõend;
- põhikooli lõputunnistus, kui tahad tulla põhikoolijärgsesse õppesse;
- gümnaasiumi lõputunnistus, kui tahad tulla keskkoolijärgsesse õppesse;
- elukohatõend, kui elad rahvastikuregistri andmeil väljaspool Tallinna;
- kui sul on põhiharidus, siis soovitavalt iseloomustus õpetajalt;
- digitaalse dokumendifoto tegemine toimub kohapeal. Loe lisa SIIT.

Dokumente võetakse vastu Tallinna Ehituskoolis alates 6.juunist 2016. a. tööpäeviti kell 10.00–14.00, aadressil Pärnu mnt 162, Tallinn, I korrusel kabinetis 122.

10. augustil 2016. a. viiakse läbi vestlused. Kodulehelt saab täpsemalt uurida, millistesse erialadesse kandideerimiseks peab ka kutsesobivuse testid sooritama. Lõputunnistuste ja vestluste põhjal koostab vastuvõtukomisjon paremusjärjestuse.

Õppevormidest ja õppeajast

  1. Kutsekeskharidusõpe: põhihariduse baasil. 3 aastaga omandad eriala ja keskhariduse. Õpid päevases õppes.
  2. Kutseõpe: keskhariduse baasil. Omandad eriala või saad jätkuõppes end erialaselt täiendada. Olenevalt erialast on õppeaeg 0,5 aastast 2 aastani. Õpid päevases või õhtuses sessioonõppes (näiteks üle nädala T, K, N pealelõunat või õhtuti).
  3. Töökohapõhine õpe: läbid praktika ettevõttes ja omandad kutse. Praktika maht on vähemalt 2/3 õppeajast. Õppeaeg on 1 või 2 aastat tulenevalt erialast. Õpid samal ajal ettevõttes töötades.
  4. Kutseõpe: põhihariduse baasil. Omandad eriala, aga ilma keskhariduseta. Olenevalt erialast on määratud õppekestus ja sessioonõppe päevane või õhtune vorm.
  5. Täiskasvanute koolitus: täiendusõppe kursuseid on tasuta ja tasulisi. Tegemist on kaasaegsete võimalustega enesetäiendamiseks ja erialase pädevuse tõstmiseks täiskasvanud õppijale. Klientideks on üksikisikud, ettevõtted, Töötukassa.
Jaga
Kommentaarid