“Arvan, et Mihkel Rauaga kattuvad meie vaated ja arusaamad Eesti elu edasiviimisest üsna paljus. Võibolla olulisim siin kontekstis on ausus iseenda ja kaasinimeste vastu. Mina ei oleks samuti päevagi edasi ametis, kus tunnen, et ma ei arene ega saa panustada. Kui Mihkel tundis, et tema kirg ja areng poliitikuna on kustumas, analüüsis ja teadis oma tugevusi ja tõdes, et tema võimalus arendada Eesti elu on pigem meedias, siis arvan, et ta tegi ainuõige otsuse. Igal elualal ja igal inimesel võib arengus tulla ette hetki, kus ta tunneb, et valitud tee ei vii sihile,” analüüsib Alender, lisades juurde, et Mihkli valijad võivad end lohutada sellega, et hääled ei läinud tühja, sest Mihkel ajab Eesti asja ikka edasi.

Ennast Alender aga poliitikast lahkunud kolleegiga samale pulgale ei sea, kuna temas pole tänaseni kustunud veendumus, et sisu, kompetents ja tahe maailma muuta on tugevamad kui kuvand või võimuiha. “Poliitika on ka minu jaoks vahend, mitte eesmärk. See on natuke võrreldav sooküsimusega — kas peaksime Marina Kaljuranda eelistama presidendikandidaadina seetõttu, et ta on naine — ei, eelistan teda, sest tema kompetents, pühendumus ja isiksus viivad Eestit edasi,” toob ta võrdluseks. “Minu motivatsioon on kõrge ja tunnen, et saan oma valijaid väärikalt esindada,” sõnab ta, loetledes kinnituseks üles kõik valdkonnad, milles tal juba on õnnestunud midagi ära teha.

“Kultuurikomisjonis olen saanud töötada haridusküsimustega, püüdes avada inimestele erakoolide rahastamisega seonduvaid keerulisi küsimusi, tuues rahvani rahulikult sildistamata ja liialdamata kõigi Eesti laste õiguse heale haridusele. Kvaliteetsema elukeskkonna arengu eest saan seista Riigi Kinnisvara AS nõukogu liikmena, samuti kultuurikomisjonis ja fraktsioonis pidevalt arhitektuuri ja elukeskkonna küsimusi avades. Olen saanud külastada sadu lapsi ja noori koolides, kellele olen rääkinud elukeskkonna arengust ja ühiskonnaelus kaasa löömisest, aktiivse kodaniku võimalustest väikeses koduses ja kõigile võimalustele avatud Eestis, kus näen usaldusega kasvamas oma lapsi."