“Mõni saadik käibki vaid infotunnis, et siis seal sõna võtta — telekas ju näidatakse! Aga tegelik töö on ikka mujal,” sõnab Talve. “Loomulikult ei tulnud ma siia utoopiliste ootustega, et löön jalaga ukse lahti ja kõik toimib,” sõnab Talve ja tunnistab, et raske oli harjuda sellega, et kõik protsessid võtavad seadusloomes nii kaua aega. Teda ärritab ühtlasi, et paljusid asju ei saa muuta, aga sellega tuleb leppida.