“Tehnikakõrgkooli elektritehnikat õppima tulles võib olla kindel, et pärast lõpetamist on töökoht olemas“, ütleb Aleksis, kes õpib esimesel kursusel.

Praktika on kooli õppeprogrammis väga olulisel kohal ja see on see, mis annab lõpetanutele hea edumaa ja tugeva konkurentsivõime.

„Praktikal on suur osakaal ja diplomit kätte saades on üliõpilane valmis tööellu siirduma. Ainult teoreetiliste teadmistega noort spetsialisti on ettevõtjal keeruline palgata, kuna osa väljaõppest oleks puudu“, kinnitab ehitusteaduskonna dekaan Martti Kiisa. Koolis on moodsad õppelaborid ja töötoad ning suurt rõhku pannakse põhjalikele praktikatele ettevõtetes nii Eestis kui ka välismaal. Muu hulgas tehakse koostööd ligi poolesaja väliskõrgkooliga. Insenerialad on üha enam hinnas ja kui õpilasel on vähegi huvi nende vastu, tasub sel suunal edasi õppida.

Tööandjad hindavad Tallinna Tehnikakõrgkoolis antavat praktilist haridust kõrgelt ja suur osa üliõpilastest saab ettevõttest tööpakkumise juba praktika ajal. „Me õpime seda, kuidas ise hakkama saada, mis eesmärgid endale seada ja kuidas motiveerida ennast — kõike seda, mida kindlasti läheb vaja tulevikus, kui tööle minna“, sõnab Megel, kes õpib logistika ja transpordi erialal. „Kool toetab väga töö ja kooli ühildamist ning ollakse väga vastutulelik“, lausub Erle, kes õpib just kaugõppes Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldust.

Tallinna Tehnikakõrgkool on väärikas praktilist kõrgharidust andev õppeasutus, kus tuleval sügisel alustatakse juba 101. õppeaastat. Lisaks õppetööle käib kooli uhkete sammastega kesklinnamajas ka elav tudengielu, mille tõestuseks on 2500 rahulolevat üliõpilast.

Õppida saab kolmeteistkümnel õppekaval:

  • Arhitektuur ja keskkonnatehnika: rakendusarhitektuur, keskkonnatehnoloogia- ja juhtimine
  • Ehitus: hoonete ehitus, teedeehitus
  • Mehaanika: elektritehnika, masinaehitus, tehnomaterjalid ja turundus
  • Rõivad ja tekstiil: rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus
  • Transport: autotehnika, transport ja logistika, raudteetehnika, tootmine ja tootmiskorraldus