"Inimene peab omaks võtma Jumala, selleta oma ideaali saavutada pole võimalik. Õnn on hea ja tore, aga üldse mitte piisav. Kehatasandil võib inimene saavutada rahulolu - ta on rahul, tal pole kehalisi vajadusi. Meeletasandi vastav seisund on õnn - õnn on inimese meele, teadvuse ajutine seisund. On aga enamat - ainelise ja intellektuaalse kõrval on veel ka vaimne tasand ja olemine," arutleb Harri Kingo Raadio 2 menusaate "Hallo, Kosmos!" saatekülaliste isiklikest õnne valemitest koosnevas raamatus.

"Meenutame, milleks õieti tuli Vanapagan Jürka Maale? Ta tuli mitte rahulolus ära olema, mitte õnne otsima ega leidma. Jürka tuli ikka õndsaks saama. Õndsus ongi inimese tõeline ideaal. Rahulolu on mõnus, õnn on vahva, aga mõlemad on ideaali mõttes täiesti ebapiisavad. Idas on meie inimlikud ainelised tahtmised ja saabuv rahulolu ning meele mööduv õnneseisund vaid meeleplekid, millest tuleb vabaneda. Vabaneda, et saavutada õndsus. Just õndsus on ideaali kohta see õige ja kohane sõna. See on see, mis on saavutamist väärt," tõdeb mees, kelle elust suur osa möödus Õnnepalees inimeste abielusid õnnistades ja registreerides.

Vaata ka kodulehte hallokosmos.ee