"Ka meil on hirme ja ängi. Ka Eestis otsitakse liiga sageli süüdlasi, näidatakse näpuga teistsugustele, tekitatakse hirme. Segasel ajal on need kerged tekkima ja lihtsate lahenduste pakkujaist pole Eestiski puudust," nentis president Ilves.

President Ilvese sõnul on hirmunud inimest lihtne petta, lihtsustatud maailmakäsitluses ongi asjad head ja halvad, mustad ja valged.

"Mõistkem neid hirme ja ärme näita näpuga vastu. Räägime rahulikult, selgitame. Teie oskate seda, olete seda tõestanud, selle pärast oletegi praegu siin," lisas ta.

President Ilves viitas Ühendkuningriigis Euroopa Liidust lahkumise referendumi tulemusi analüüsinud artiklile, mille peamine iva peitus kahes märksõnas – teadmised ja haridus: "Täpsemini – kuidas teadmised ja haridus aitavad muutuvat maailma mõista ja eluga paremini toime tulla."

Riigipea sõnul ei väida ta, et Euroopa Liidust lahkulöömise toetajad olid harimatud ja rumalad. „Aga fakt on see, et globaliseeruva majanduse tingimustes on kõige haavatavamad just need, kes ei suuda muutuvatele oludele paindlikult reageerida. See tekitab hirmu ja ängi, paneb süüdlasi otsima. Brittide puhul osutus hädade põhjuseks Euroopa Liit," ütles ta.

President Ilves märkis, et kõik väljavaated majanduse lähimate kümnendite arengule kinnitavad, et enam-vähem turvaliselt saavad end tuleviku tööturul tunda vaid need, kel ette näidata vähemasti magistrikraad.

"Veelgi julgemad ennustajad koguni arvavad, et lähema paarikümne aasta pärast jaguneb tööturg laias laastus kaheks, kus jagub tööd väga vähekvalifitseeritud ja väga kõrgeltkvalifitseeritud inimestele. Vahepealse tühimiku täidavad nutikad – see tähendab õppivad – masinad," kõneles president Ilves.

"Ma ei tea, kas see nii läheb. Aga välistada ei saa. Selge aga on, et teie latt peaks muidugi paiknema võimalikult kõrgel. Siis jõuate nende hulka, kes tarkadele masinatele ülesandeid välja mõtlevad, neid juhivad või nutikaid masinaid kokku panevad," sõnas riigipea.

Ta lisas, et loomulikult ei kao kuhugi needki tegemised, mis eeldavad oskusi, mida ükski masin kunagi ei omanda: "See on inimeseks olemise kunst."