Mart Helme on oma elulugudes, sealhulgas oma sel suvel ilmunud raamatus "Õnnesärgis sündinud" ära märkinud oma isapoolse vanaisa, vabadusristi kavaleri Jüri Permani. Nüüd selgub, et Helme esivanemate seas oli kaks Jüri Permani nimelist isikut ning vabadusristi kavaler oli neist hoopis Helme vanavanaonu pojapoeg.

"See on mulle uudiseks, sest kogu minu info vanavanemate kohta on pärinenud minu kadunud isalt. Oma suguvõsa uurimisega ma spetsiaalselt tegelenud pole ning ka vabadusristi kavaleride nimekirjades esines alati ka Jüri Permani nimi. Arvestades asjaolu, et mu isa kasvas 9. eluaastast alates pärast ema surma lastekodus ja väitis, et mäletab oma isa vähe, võis ka tema informatsioon põhineda kellegi väidetel.

Kaks teineteisest kümne aastase vanusevahega samanimelist isikut aeti omavahel lihtsat segi. Need kõik on nüüd muidugi ainult oletused, sest surnud on kahjuks nii minu isa kui ka vanemad sugulased, kes võiksid kahe mehe omavahelise segiajamise osas meile praegu selgust tuua," selgitas Mart Helme.

"Kuna mul pole kahjuks olnud võimalik isiklikult oma vanaisaga kohtuda, samuti mitte tema nimekaimust vanavanaonu pojapojaga, võtan lihtsalt teadmiseks, et tegelikult on olemas olnud kaks Jüri Permani. Igatahes ei ole ma uute asjaolude ilmnemises pettunud, vaid võtan selgunud asjaolu kui näidet Eesti rahva keerulisest ajaloost, kus lastel polnud alati võimalust kasvada üles peres, kus pärimust oleks saanud anda edasi põlvest põlve ilma katkestusteta. Muide, ka minu sõjaajalooga tunduvalt põhjalikumalt tegelenud vend Rein Helme, keda kahjuks ei ole enam meie hulgas, oli samuti veendunud, et vabadusristi kavaleri Jüri Permani näol on tegemist meie vanaisaga."

Helme ei arva, et sugupuudel tema elu ja tegevuse, sealhulgas poliitilise tegevuse seisukohast muud tähtsust on, kui see, et vabadusristi kavaleri Jüri Permani pidamine oma vanaisaks on kindlasti aidanud kaasa tema rahvuspatriootliku vaimu kujunemisele. "Kahe esivanema ekslik segiajamine ei muuda minu rahvuslikku meelsust ega lugupidamist kõigi nende inimeste vastu, kes Vabadussõjas Eesti riigi eest võitlesid. Ühtlasi tänan uurimistöö teostajat, kes aitas suguvõsa ajaloosse selgust tuua," ütles Helme.