Suurbritannia Department for Education poolt läbi viidud uuring leidis, et õpetaja eelarvamused ja isiklikud tunded mõjutavad nende hinnangut. Samuti leidis uuring, et korralik käekiri annab õpilastele plusspunkte, vahendab The Telegraph.

Uuringus osales enam kui 2000 õpetajat, kes hindasid ühe õppeaasta jooksul oma 11aastaste õpilaste poolt kirjutatud esseesid. Üldiseid hinded, mis õpetajad õpilastele andsid, kontrolliti selleks spetsiaalselt treenitud "moderaatorite" poolt.

Moderaatorid leidsid, et ühel juhul kümnest, olid õpetajad töö hindamisel liiga leebed. 5%-il juhtudest, olid tööd hinnatud liiga karmilt.

Peaaegu kaks kolmandikku moderaatoritest leidis, et õpetajate isiklikud tunded kindlate õpilaste suhtes mõjutasid nende hindamist mõnel juhul või regulaarselt.

Enamik moderaatoreid ütles, et lapsed, kelle esseed olid pikemad või korraliku käekirjaga, said tõenäolisemalt parema hinde sõltumata töö sisulisest kvaliteedist.