Klassis on 10 4kohalist grupitöölauda, 2 kahekohalist lauda ja 10 tooli. Kokku 54 istekohta, lisaks õpetajalaud.

Väliklassi kasutuselevõtul on mitu rolli:
a) leevendada sel ruumiprogrammi osas erakorralisel õppeaastal ruumide kitsikust;
b) avardada võimalusi õppetööks väljaspool koolimaja ruume, kuid ometi koolimaja vahetus läheduses;
c) luua omapärane pinnas õpetaja ja õpilase loovuseks õppetöö läbiviimisel linnaruumi keskkonnas, müra ja tänava saginas.

Märksõna: MÕK (muutunud õpikäsitus) — loovuse ja vabaduse piirid on vaid mõtleja enda peas