30. septembril allkirjastasid programmi partnerid koostöömemorandumi noorte läbilöögivõime parandamiseks tuleviku tööturul. Nii kogunesid avaüritusele Euroopa Komisjoni, Tallinna Ülikooli, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni, Samsung Electronics Balticsi, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Kutsekoja esindajad, et astuda esimene samm eesmärgi suunas.

"Samsung Digi Passi programmiga toome haridussüsteemi ja tööandjad teineteisele lähemale. Üks suuremaid väljakutseid tänasel haridusmaastikul on tõsiasi, et õpilased peavad omandama oskusi töötamiseks ametikohtadel, mida hetkel ei pruugi isegi olemas olla. Veel enam, ka tänased koolilõpetajad ei vasta tihti tööandjate ootustele," sõnas Philip Choi, Samsung Electronics Baltics asepresident.

Koostöömemorandumi allkirjastasid Philip Choi, Samsung Electronics Baltics asepresident, Peeter Normak, TLÜ digitehnoloogiate instituudi direktor, Kadri Kull, koostööprojektide koordinaator, Madli Ross, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni haridusprogrammide koordinaator, Tiia Randma, Kutsekoja juhatuse liige; Mart Laanpere, Tallinna Ülikooli vanemteadur, Kristjan Tedremaa, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees. Programmi toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.

Programmis asuvad oma digioskusi arendama 30 kutsekoolide õpilast üle Eesti - Tallinnast, Tartust, Pärnust, Ida-Virumaalt, Valga-, Võru- ja Raplamaalt. Programm valmistab noori ette lähtuvalt tööandjate ootustest ja aitab neil koheselt pärast kooli lõpetamist saada jalg tööturu ukse vahele.

Samsung Digi Passi kava on välja töötanud Tallinna Ülikooli hariduseksperdid. See sisaldab erinevaid digivaldkonna teemasid, näiteks digivahendite kasutamist töökohal, digitaalse portfoolio koostamist, prototüüpimist, ettevõtlikkuse ja liftikõne oskuste arendamist. Samuti õpetatakse noori looma virtuaalreaalset sisu ja kasutama seda õppetöös või töökohal. Kümme kolmeliikmelist võistkonda arendavad kollektiivselt digitaalseid projekte, mis aitavad teistel noortel Eestis valmistuda tuleviku töökohaks, annaks neile konkurentsieelise tööle kandideerimisel ja võimaldaks kohe pärast kooli tööturule siseneda. Iga meeskonda abistab mentor - oma ala tõeline ekspert.

Samsung Digi Pass programmi osalejad on vanuses 14-19. Nad õpivad 3D disaini, infotehnoloogia, elektroonika, kokanduse, balleti ja logistika erialadel. Et omandada tõelist töökogemust ja proovile panna erialavalik, saavad tublimad võistkonnad võimaluse osaleda ühekuulisel praktikal Samsung Electronics Balticsis ja oma eriala juhtivas ettevõttes Eestis. Noored koguvad õpimärke erinevate oskuste omandamise eest. Kolm parimat meeskonda võidavad Samsungi virtuaalreaalsuse prillid, et luua oma koolile imelisi lahendusi.

Programmi läbijad saavad esimesed Samsungi digipassid, mis on online-tõestus tulevasele tööandjale värskelt omandatud oskustest ja kogemustest.