Noorte infomess Teeviit on pika traditsiooniga, vahendades noortele informatsiooni üheksakümnendate algusest. Selle ajaga on palju muutunud, sealhulgas noorte infovajadus, ning laienenud infokanalite hulk. Jätkuvalt vähe on aga neid võimalusi, kus noor saaks tulevast tööd n-ö käega katsuda ja mõistaks tööeluks vajalike pädevuste seost töömaailma puudutavate trendide ja muutustega. Tööturg ootab nutikaid spetsialiste, taibukaid töölisi, loovaid eestvedajaid.
Miks noor peaks külastama Teeviida infomessi?

Tänavu on noorte infomess Teeviit ehitatud üles teisiti kui varem, pakkudes mitmekesiseid võimalusi oma kutsumuse leidmiseks. Noorel on võimalus messi vahendusel siseneda neljateistkümnesse töömaailma valdkonda, mis kõik avavad valdkonda võimalikult mitmekesiselt ja terviklikult – andes ühiselt ülevaate nii hariduse kui töömaailma perspektiivist. Noorel on võimalik panna käed külge, katsetada, testida, uurida, küsida, vaadelda ja osa võtta, teisiti öeldes: näha, kuulda, kogeda.
Noorel on võimalus osaleda töötubades, mis avavad lähemalt mõne valdkonna eriilmelisust, tehnoloogia uudsust, pädevuse vajalikkust, võimaluste rohkust.
Noorel on võimalik laenutada elavaid raamatuid, kes jutustavad loo enda karjääritee kujunemisest ning astuvad noorega dialoogi, et mõtestada lahti müüte, avada töö ja hariduse seoseid, kinnitada elukestva õppe vajalikkust ja rääkida paljust muust, mis noortel hingel ja mõtetes seoses õppimise, karjääri ja tööga.

Noorel on võimalik osaleda tuleviku kohvikus. Kuulata Eesti ülikoolidest pärit ekspertide diskussiooni tuleviku trendide kohta töömaailmas ning arutleda tulevikutrendide, hariduse ja tööelu seoste üle laudkondades. See on hea võimalus mõelda ja mõtestada ees ootavat, et teha teadlikke karjääriotsuseid.

Seega on messil võimalik tutvuda ametitega, uurida eri elukutsete kohta, saada teavet töömaailmas toimuvatest muutustest, infot tööseadusandlusest jpm.

Miks koolid võiksid noori infomessile saata?
Infomess Teeviit pakub koolidele tuge ja head võimalust põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava läbiva teema „Tööalane karjäär ja selle kujundamine” käsitlemiseks. Infomessil osalemine peaks olema karjääriõppe mõtestatud osa.

Sel aastal on oluline roll noore reflektsioonipädevuse arendamisel. Valmimas on noortele messikülastust ettevalmistavad materjalid. Materjalist leiab tutvustuse infomessil toimuvast, lühiülevaated valdkondadest ning näiteid eksponentidest ja eriprojektidest, töötubadest, tuleviku kohvikust ja muust, millega messil tutvuda. Ent mis kõige tähtsam, sealt leiab töölehed, mis aitavad noorel läbi mõelda enda prioriteedid messikülastamisel, lähtuvalt oma huvidest ja tugevustest, ning mõelda läbi küsimused, mida küsida tahetakse.

Miks õpetaja, karjäärikoordinaator, noorsootöötaja, lapsevanem võiks noorte infomessi „Teeviit 2016” külastada?

Elukestev õpe on märksõna ka täiskasvanute jaoks. Et muuta messikülastus sisukaks ka noori saatvate täiskasvanute jaoks, on oodata just täiskasvanutele suunatud töötubasid, kust saada mõtteid, vihjeid, näiteid, kuidas noortele nende karjääritee kujundamisel veelgi paremat tuge pakkuda.

Täpsem info siit.