Igas Eesti maakonnas aset leidvad osaluskohvikud toimuvad juba kuuendat korda ning koguvad iga aastaga aina hoogu. Maailmakohviku stiilis peetavad arutelud on ideaalne võimalus heade mõtete ja unistuste jagamiseks ning inspireerivate edulugude tekkeks.

Arutlusele tulevad nii üleriiklikul kui ka kohalikul tasandil tähtsad teemad. Selle aastased üleriiklikud teemad puudutavad noorte mõnuainete tarbimisharjumusi, haldusreformi, e-õppe arengut, Euroopa Liidu tulevikku ning noortele langevat ühiskondlikku survet.

„Noored on Eesti tulevik. Kui noori ei huvita, mis saab Eestimaast täna ja homme, siis vaevalt, et meid ootab helge tulevik. Kui noor on aktiivne ja avaldab oma arvamust, siis ka vanem generatsioon näeb, et noori huvitab, mis nendest tulevikus saab,“ nendib Harjumaa Osaluskohviku peakorraldaja Kristiina Järve.

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees Kristjan Tedremaa lisab: "Osaluskohvikutest on saanud noorte jaoks juba igaaastane traditsioon, mida ootavad ka peale noorte mitmed eksperdid ja lauajuhid. Iga aasta saab ligi kaks tuhat noort üle Eesti võimaluse rääkida kaasa teemadel, mis tegelikult on nende jaoks olulised ning tuua kaasa see muutus, mida nad ise näevad.

Osaluskohvikud saavad avapaugu täna kell 11.00 restoranist Gloria, kus Harjumaa osaluskohviku noored astuvad aruteludesse erinevate valdkondade tegijatega, kelle hulgas ka Urve Palo, Evelin Ilves ja Viktor Vassiljev.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mille üheks peamiseks eesmärgiks on soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas. Sellest tulenevalt korraldab Eesti Noorteühenduste Liit iga aasta novembris koos maakondlike noortekogude ja linna ning valla noortevolikogudega 15 Osaluskohvikut.