Nii näiteks saab Järva- ja Jõgevamaal tutvuda eripedagoogi tööga ning otsida vastuseid küsimustele, mis vahe on pedagoogil ja eripedagoogil, miks seda saab õppida vaid ülikoolis ning miks mehed ei õpi erapedagoogiks. Pärnumaa, Läänemaa, Hiiumaa ja Põhja-Eesti Rajaleidja keskustes saab varjutada logopeede ning uurida, kuidas saab õpetada rääkimist, mida logopeedil selleks teha tuleb ja palju muud. Viljandimaa keskuses ootab töövarju aga hoopis karjäärinõustaja ning Põlvamaal on võimalik tutvuda sotsiaalpedagoogi ja sealse Rajaleidja keskuse juhi tööga. Tartumaa keskus on väljas kõige suurema töötajaskonnaga ning pakuvad varjutamise võimalust kõigile eespool nimetatud erialadele.

Lisaks on töövari oodatud ka SA Innove peamajja Tallinnas, kus huvilise võtab vastu õppenõustamisteenuste keskuse logopeedia peaspetsialist Pille Tina-Kuusik, kellega koos avaneb harukordne võimalus osaleda nõustamiskomisjonide piirkondlikul koostöökohtumisel.

Pille Tina-Kuusik ja Tartu Ülikooli logopeedia osakonna juhataja Marika Padrik sõnavad kui ühest suust, et nõudlus õppenõustamisspetsialistide, eeskätt logopeedide ja eripedagoogide järele on ühiskonnas äärmiselt suur ning aina kasvav. „Õpetajate Leht on töökuulutustest pungil, magistriõppe tudengite listi tuleb kuulutusi igal nädalal,“ kinnitab Padrik, et antud erialade spetsialistidel tulevikus tööpuudust karta ei ole. Mõlemad naisterahvad sõnavad, et haridustugiteenuste spetsialiste võib vaja minna elukaare erinevatel etappidel alates sünnist kõrge elueani ning ametialaseid väljundeid leidub lasteaias, koolis, nõustamiskeskustes, aga ka meditsiini- ja rehabilitatsioonisüsteemis.

Nõudlus nimetatud elukutsete järele on küll suur, kuid huvi erialade omandamise ja haridus- ning sotsiaalsfääris töötamise vastu ei jõua sellele paraku järele. Peamise põhjusena näevad Tina-Kuusik ja Padrik vähest teadlikkust, sest noored ei tea, et niisugused erialad on olemas või milles tulevane töö täpselt seisneb. Rajaleidja keskuste töövarjupäeval osalemise peamiseks eesmärgiks ongi pakkuda sissevaadet tugiteenuste spetsialistide maailma ning tõsta noorte teadlikkust spetsialistide vajalikkusest tänapäevases ühiskonnas.

„Erialade õppimine on huvitav ja need on interdistsiplinaarsed. Näiteks logopeed peab mõistma, kuidas toimib inimese aju, tema kõne- ja kuulmiselundkond, psüühika, ta peab oskama suhtlemis-, sh kõneoskusi õpetada jne. Eriala sobib kahtlemata neile, kellele meeldib suhtlemine ja kes soovivad inimesi aidata,“ kirjeldab Tartu Ülikooli logopeedia osakonna juhataja Marika Padrik eriala mitmeid erinevaid tahke. Naiste sõnul on tugiteenuste spetsialistide töö väga vaheldusrikas. „Iga juhtum on eriline ja nõuab mõtlemist ning loovat lähenemist,“ tõdeb Padrik.

Rohkem infot leiab Rajaleidja Facebooki leheküljelt (https://www.facebook.com/rajaleidja/) või kodulehelt (www.rajaleidja.ee).