Nõudlus laste ja koolinoortega tegelevate haridustöötajate ning tugispetsialistide järele on Eestis äärmiselt suur, aga huvi erialade omandamise vastu paraku väiksevõitu. Tartu ülikooli logopeedia osakonna juhataja Marika Padrik leiab, et tihtipeale ei teatagi tugispetsialistide ametikohtade olemasolust, ammugi siis sellest, milles töö tegelikult seisneb.

Rajaleidja keskuse spetsialistid tõid välja huvitavaid tähelepanekuid, mida inimesed tõenäoliselt nende töö ja tegemiste kohta ei tea. Vaata, kas sina oleksid kõiki neid fakte ka enne teadnud.

KAS TEADSID, ET
• Logopeed õpetab lisaks selgele kõnele, lugemisele ja kirjutamisele ka neelamist.
• Varasemalt kandis „eripedagoogika“ teadusharu nimetust „defektoloogia“.
• Eripedagoogika hõlmab endas teadmisi neljast teadusvaldkonnast – psühholoogia, meditsiin, logopeedia ja pedagoogika.
• Logopeedi abi võivad vajada inimesed sünnist kuni elu lõpuni. Logopeed ei tegele ainult lastega.
• Maailmas tekkis vajadus koolipsühholoogide järele 20. sajandi alguses, kui haridus muutus kättesaadavamaks ning eristuma hakkasid lapsed, kes jäid õppimisega hätta.
• Karjäärinõustajad kasutavad meetoditena ka mänge. Enne uute meetodite kasutamist mängivad nõustajad need ise läbi.
• Sõna “psühholoogia“ tuleneb kreeka keelest, milles “psukhē“ tähendab hinge ja „logos“ õpetust. Otse tõlgituna on psühholoogia niisiis õpetus hingest või hingeteadus.
• 2015/2016. õppeaastal on spetsialistidega kaetud koolide osakaal: eripedagoogide puhul 27 protsenti, logopeedide puhul 30 protsenti, sotsiaalpedagoogide puhul 48 protsenti ja koolipsühholoogide puhul 37 protsenti.
• Logopeedid kasutavad oma töös peeglit, et õpilane näeks sõnu hääldades oma suu asendit ja ta suudaks kontrollida oma liigutusi.
• Ka Sinu koolis on kindlasti koolipsühholoogi kabinet! Kas teadsid, et koolipsühholoogiks saamiseks tuli tal omandada magistrikraad ehk õppima vähemalt 5 aastat ülikoolis?

Kuigi teooria on põnev ja faktid paeluvad, on oma silm ikka kõikse suurem kuningas. Seetõttu avaneb kõigil huvilistel, 17. novembril üleriigilisel töövarjupäeval minna varjutama ka Rajaleidja keskuste spetsialiste. Rohkem informatsiooni leiad Rajaleidja Facebookist või kodulehelt.

Rajaleidja võrgustik pakub karjääri ja õppenõustamisteenuseid kuni 26aastastele lastele ja noortele ning toetab hariduse tugiteenuste metoodikaga õpetajaid, lapsevanemaid ja haridusametnikke. Rajaleidja keskused asuvad igas Eesti maakonnas ja nende tööd koordineerib sihtasutus Innove.

Allikad: SA Innove, EHIS