Rjurik võis värske info kohaselt olla vabalt soomeugrilane ehk samahästi kui eestlane ning Ekspress tõdeb omaltpoolt, et Trumpi ärplev-äsavas väljendusviisis olevat tõesti midagi väga ugrimugrilikku.

Publik võttis seepeale nõuks selgus majja tuua — on’s Trump eesti päritolu või mitte? Sugupuud lähemalt uurides ilmneb, et Novgorodi hertsog Rjurik on tõesti skandaalse presidendiks valitu eesisa. Kuna paljud Rjurikust meesliini pidi pärinevad Vene aristokraatide perekonnad kuuluvad N1c1 haplogruppi, mida on sageli soomeugrilastega seotud, on paljud inimesed ka “geneetilist Rjurikut” soomeugrilaseks pidanud, vahendab Vikipeedia teadusartiklit.

Soome teadur Jaakko Häkkinen peab geneetika sel moel keelega sidumist alusetuks ja leiab, et korrektne teaduslik lähenemine eeldab kõigepealt Rjuriku meesliini algupära koha määratlemist ja siis vaatamist, mis keelt sellel ajal ja selles kohas õigupoolest räägiti.

Ta toob välja, et N1c1 haplogrupp jaguneb erineva päritoluga alarühmadeks. Häkkineni analüüs näitab, et Rjuriku järglaste haplotüübid kuuluvad sellesse alarühma, mis pärineb Skandinaaviast. Kuna erinevad allikad nimetavad Rjurikut skandinaavlaseks ja esimeste vene valitsejate nimedel on Skandinaavia etümoloogia, peab Häkkinen Rjuriku Skandinaavia päritolu küllaltki kindlaks.

Siit võivad julgemad järeldada, et ehkki olenemata Häkkineni sisulisest ümberlükkest, võib siiski legendaarsel Rjurikul skandinaavia päritolu asemel olla hoopis soomeugrilase juur ning sestap võinuks valitsejahärra vabalt ka rahvuselt eestlane olla.