Õppimine ja praktika käivad meie koolis käsikäes ja see muudab õppimise mitmekülgseks. Klassid on varustatud kaasaegse tehnikaga ja erialatundides on võimalik harjutada trenažööridel. See on hea võimalus saada ettekujutus hilisemast töökeskkonnast, harjutades erinevates meresituatsioonides hakkamasaamist. Loomulikult annab suure panuse õpilase kujunemisel ja eriala omandamisel meresõidupraktika.

Vahitüürimehed sõitu harjutamas

Õppida saab nii päevases kui ka töökohapõhises õppevormis. Õppekavadega ja sisseastumistingimustega saab tutvuda kooli kodulehel www.merekool.ee.

Riigilt on õpilastele ette nähtud vormiriietus ja soe toit kolm korda päevas. Õpilastel on võimalus majutuda Tallinna Tööstushariduskeskuse õpilaskodus. Kool omab ka filiaali Tartus, kus soovijatel on võimalus kahe aastaga õppida siseveelaeva laevajuhiks.

Avalduste vastuvõtmine 2017/2018. õppeaastaks laevajuhtimise ja laevamehaanika erialadele koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse ja töökohapõhisesse õppesse keskhariduse baasil toimub 26.06.07.07.2017 ja 14.08.18.08.2017. Samuti ootame aastaringselt avaldusi vanemmadruse, laevamotoristi ning laevaelektriku erialadele.

Aastatega on väga populaarseks muutunud töökohapõhine õpe, kus õppimine ja praktiline pool on omavahel tugevalt läbi põimunud. Teoreetilisi oskusi saadakse ja täiendatakse koolipingis ning praktiseeritakse töökohal.

Meie kooli tublimad esmakursuslased lõid eelmisel kevadel koos koolipoolse praktikajuhendajaga kaasa ühes pilootprojektis, kus vana purjelaevaga Hoppet seilati Tallinnast Lissabonini. See oli esmakursuslastele innustavaks ja põnevaks kogemuseks ning avardas õppijate silmavaadet nii mitmeski mõttes.

Esimene roolivaht

Meie kooli lõpetajad on konkurentsivõimelised nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tööturul. Samuti on tunnustamist väärt asjaolu, et kooli õpilane Andrei Pridannikov on tunnustatud Täiskasvanute Õppijate nädala raames 2014. aastal Tallinna Aasta õppija tiitliga ning Ivan Boitšuk 2015. aastal Aasta õppija tiitliga.

Eesti Merekool kuulub ametikoolide ühendusse Meistrite Gild ning sel aastal oleme ühtse gildiperena tutvustamas oma koole Noorte infomessil „Teeviit“. Kel soovi meie kohta rohkem infot saada, tulgu julgesti meid messile külastama!

Jaga
Kommentaarid