Europassi CV

Üks esimesi ettevalmistusi välismaale töötama minekuks on CV koostamine. CV peab olema kergesti mõistetav ja peegeldama ainult vajalikku ning asjakohast infot. Selle info süsteemseks esitamiseks aitab oluliselt kaasa loogilise ülesehitusega Europassi CV vorm, mida igaüks saab täita Europassi kodulehel. Vorm on kättesaadav 27 erinevas Euroopa Liidu keeles, võimaldades teha CV-d sihtriigi keeles. Europassi CV on jaotatud neljaks blokiks: isiklik info, hariduskäik, töökogemus ja oskused. Vorm on paindlik ja vajadusel saad blokke liigutada ja tõsta esile teavet, mida soovid rõhutada.

Keelepass

Keelepass on oluline dokument, kui soovid omandatud keeleoskusi võimalikult täpselt kirja panna. See ei asenda keeleoskust tõendavat dokumenti, kuid aitab hinnata oma tegelikku keeleoskuse taset, mis tulevikus võib aidata ennetada ebamugavaid olukordi tööintervjuul. Keelepassis saad hinnata oma keeleoskusi kuueastmelisel skaalal, lisada tunnistusi ja keeleoskusi tõendavaid dokumente.

Lisaväärtusena saab kirja panna ka oma keelelist ja kultuurilist kogemust, luues sellega terviklikku pilti saavutatud keeleoskustest.

Kutsetunnistuse lisa ja diplomilisa

Mõlemad dokumendid on loodud eesmärgiga muuta üheselt mõistetavaks õpingute jooksul saadud teadmisi ja oskusi. Kutsetunnistuse juurde kuuluv kutsetunnistuse lisa sisaldab kutseoskuste kirjeldust ja võimalikke ametinimetusi, mis muudavad õpingute jooksul omandatud kutseoskuste mõistmist lihtsamaks ka välismaal. Kutsetunnistuse lisad on kättesaadavad ka inglise keeles. Sama kehtib ka diplomilisaga, mida väljastatakse nii eesti kui ka inglise keeles kõrgkooli õpingute lõpul koos diplomiga. Diplomilisa sisaldab põhjalikku Eesti haridussüsteemi kirjeldust, mis võib olla väga kasulik välismaale tööle kandideerides.

Õpirände tunnistus

Õpirände tunnistuse olemasolu vaieldamatult rikastab sinu Europassi portfooliot. Õpirände tunnistus on dokument, kuhu saab kirja panna kõik oskused või akadeemilised saavutused, mida inimene on omandanud välismaal õppimise eesmärgil viibitud ajal. Minnes välismaale töötama, tasub meeles pidada, et on olemas võimalus muuta oma õppimiskogemus välismaal formaalseks ja teha endale õpirände tunnistus, mida hiljem saab kasutada õpitud oskuste tõendusdokumendina nii kodumaal kui ka välismaal. Õpirände tunnistuse vormi saab samuti täita inglise keeles.

Europassi dokumentidega kindlam kandideerimine

Mõeldes eelnevalt läbi ja hoolikalt panustades dokumentide kogumisel, on võimalik koostada endale väga tugev oskuste ja teadmiste portfoolio, millega välismaal kandideerida. Ei tasu ennast hirmutada dokumentide rohkusega, vaid valida enda jaoks välja just need dokumendid, mis on vajalikud antud ajahetkel. Nii saad olla kindlam, et tulevane tööandja näeb ja mõistab sinu teadmisi, oskusi ja kogemusi ning otsustab just sinu kasuks!

Kasulikud lingid:

Europassi koduleht: www.europass.ee

Noorte infomessi Teeviit 2016 noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.