Kõik on võimalik! Eesti noorte seas on üsna palju neid, kes ühel või teisel põhjusel ei tööta ega ka õpi. Kokku on neid noori ligi 30 000, kuid põhjus pole sugugi ainult noortes endis. Paljud, kes tahaksid tööd leida, on jäänud tööturult kõrvale, sest lähikonnas lihtsalt pole vabu töökohti. Kui tööd ei leia isegi keskealised, siis pole ka noortel suuri võimalusi.

Kaugemale sõita takistavad tihti kas majanduslikud või ka erinevad perekondlikud või sotsiaalsed põhjused. Paljud keskustest kaugemal elavad noored teavad linnanoortest kordi paremini, et igalt poolt ei pääse bussiga suuremasse keskusse neil aegadel, kui seda tööl käimiseks vaja oleks, samas ei pruugi olla piisavalt raha, et linnas endale korterit üürida.

Kuna pakutavad töökohad ei taga sageli piisavat sissetulekut, siis ongi nokk kinni, saba lahti olukord.

Põhjusi, millega Noorte Tugila spetsialistid on kursis ja tuttavad, on veelgi: näiteks kui noorel on olnud või on praegugi terviseprobleeme, mis ei luba iga tööd teha või mis tekitavad tööandjas eelarvamusi. Ka siin saab Noorte Tugila vahendaja ja nõuandjana appi tulla.

Kui ollakse n-ö perekondlikult seotud, näiteks tuleb aidata või hooldada pereliikmeid, kasvatada last või olla kodus toeks, siis on samuti keeruline sobivat tööd leida.

Kõik need probleemid on osa meie kõigi igapäevaelust, neid tuleb ette nii noortel kui vanadel. Alati ei ole tööturult eemale jäämise põhjus selles, et ei ole sobivat haridust või töökogemust. Ka kõrgharidusega noored, keskealised või pensionieale lähenevad inimesed võivad sattuda olukorda, kus nende teeneid ei vajata või ei leia kodukandis uut tööd, sõltumata sellest, kui uhked on diplomid või töökogemus.

Abi võivad vajada kõik ning seda ei tohiks mingil juhul häbeneda. Kindlasti saab abi ka see noor, kes tunneb, et tal töötegemiseks teadmisi-oskusi napib. Tänapäeval ei ole kunagi hilja õppida ja uusi oskusi juurde õppida.

Alates eelmisest aastast tegutseb üle Eesti 137 omavalitsuses 50 Noorte Tugila keskust nii linnades kui ka väiksemates kohtades, et ulatada noortele abikäsi. Eelkõige on Noorte Tugilasse oodatud 15-26-aastased noored, kes ei õpi ega tööta, aga tahaks oma ellu positiivset muutust.

Positiivseid näiteid noortest, et olemasolevat olukorda on võimalik muuta, on Noorte Tugilal juba parasjagu palju. Tuge, koolitusi ning abi töökoha leidmisel või tagasi kooli minekuks on saanud juba 1500 noort. Kui tunned, et vajad head nõu, võta sõber kaasa ja tulge Noorte Tugilasse — ühiselt leiame lahenduse. Esimene töökoht ei ole kindlasti veel unistuste töö, aga kindlasti esimene samm iseseisvuse ja uue elu suunas.

Millised noored on Noorte Tugilast viimase aasta jooksul abi saanud?

Noorte edulood — igast olukorrast on väljapääs!

Edulugu nr 1

Noormees saabus Noorte Tugilasse selle aasta jaanuaris, kui ta oli olnud kodus kaks aastat ning viimati jäi tal pooleli kutsekool. Tema põhiliseks takistuseks oli suur hirm dokumentide esitamise ja kandideerimisvestluste ee. See oli peamiseks takistuseks nii uuesti kooli astumise ja tööle kandideerimise juures. Noorte Tugila pöördumisel selgus, et olukord polegi lootusetu — ta vajas ainult natuke julgustust ja abi dokumentide koostamisel ning esitamisel, lisaks harjutati Tugila spetsialistiga mitmeid kordi läbi kandideerimisvestlus. Praeguseks on noor kandideerinud kutsekooli uuesti õppima ning läbinud ka edukalt vestluse vooru!

Edulugu nr 2

Kõrgharidusega noor, kes kartis tohutult läbi kukkuda, kartis eksida, ei suutnud oma madala enesehinnangu tõttu isegi kandideerida töökohtadele. Noorte Tugilas püüti teda positiivselt mõjutada, näiteks kutsuti teda osalema noortekeskuse tegevuses, talle pakuti võimalust olla töövari, kust ta sai palju positiivset tagasisidet. See kõik aitas lõhkuda tema hirme, mida ta oli ise endale tekitanud. Noor kahtles igas oma CVs, kuid kui see tehti ühiselt Noorte Tugila töötajaga valmis ning saadeti välja, avanes noore jaoks elu positiivne pool — teda soovitigi sellele töökohale. Nüüd on ta oma tööga rahul ning talle meeldib kõik see, mida ta teeb. Isegi hirmust on võimalik üle saada!

Edulugu nr 3

Noormees (21aastane) töötas tähtajaliselt lihttöölisena ehitusel Soomes. Kui ta pöördus tagasi Eestisse, ei leidnud ta uut tööd. Noorte Tugilasse pöördus ta just eesmärgiga leida taas tööd ehitusel. Noorte Tugila aitas teda tööpraktika koha leidmisel viimistlejana ja toetuse saamisel Töötukassast. Praktika vältel jätkus nõustamistöö ja mentori töö noormehega. Selgus, et noormees läbis eelnevalt ka abikoka koolituse ning otsib tööd ka toitlustuses. Kuna tööpakkumisi oli tema kodulinnas ehitusalal vähe, siis sai ta Töötukassa abil kokandusalal teha lisapraktika. Noormeest aidati ka tööandjatega suhtlemisel. Mõne aja pärast asuski noormees tööle abikokana. Noorte Tugila hoiab noormehega kontakti ning jätkab tema toetamist.

Miks on Noorte Tugilasse pöördumine hea mõte?

Kui tunned, et kõik ei ole läinud plaanitult — sul ei ole tööd või vajalikku haridust, tunned end tõrjutuna, kui sul pole sotsiaalvõrgustikku, kui sul on hirmud tööle kandideerimise või õppimise ees. Saame kokku! Noorte Tugila aitab sind kindlasti.

Noorte Tugilas sind ei arvustata ega süüdistata, vaid leitakse just sulle sobiv lahendus. Kui soovid, võid võtta sõbra kaasa!

Igale noorele lähenetakse individuaalselt, tähtis on see, et tekiks vastastikune usaldus. Tugila spetsialist on sõltumatu usaldusisik.

Kes rahastab Noorte Tugila tegevust?

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Rohkem infot leiab: www.tugila.ee

Kes on sihtgrupp? Noorte Tugila sihtgrupp on kõik 15-26-aastased noored, kes ei õpi ega tööta.