1. Miks võiks noor just selle valdkonna peale mõelda?

Arhitektuuri õppimine annab võimaluse siseneda ülipõnevasse arhitektuurimaailma ja osaleda tulevikus meie keskkonna kujundamisel.

Ehitust on mõttekas õppida seetõttu, et valdkond on lai ja igaüks leiab endale kõige meelepärasema väljundi. TTK ehitusteaduskonnas saab õppida nii teede- kui ka hoonete ehitust, rakendusgeodeesiat ning uue erialana ka kinnisvara korrashoidu.

2. Millised on tuleviku vaated tööturul?

Kuna arhitektiõpe ei ole Eestis ülepaisutatud ja koolidest ei tule veel mitte liiga palju rakendusarhitekte, siis tööpuudust projekteerimisvaldkonnas kartma ei pea — tublidele ja andekatele leidub alati tööd!

Ehitusvaldkonna lõpetajad töötavad valdavalt töödejuhatajatena ning projekti- ja objektijuhtidena. Ehitusvaldkond on viimasel aastakümnel märgatavalt arenenud ja kolinud nö paberilt arvutisse. Seoses digitaliseerumisega ei tähenda ehitustegevus enam ammu pelgalt mudaseid ehitusplatse, vaid eeldab ka nutikate rakenduste oskuslikku kasutamist. Tänapäeval löövad ehitustegevuses edukalt kaasa ka naisterahvad ning seda alal, mida aastasadu on peetud pelgalt meeste pärusmaaks.

3. Miks võiks noor just teie kooli õppima tulla?

Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri Instituudis õpetavad ja annavad oma oskusi edasi parimad Eesti arhitektid. Läbi nende kogemuste ja TTK-le omase hea insenerihariduse saab noor meilt hindamatud kogemused töötamaks arhitektuuribüroodes või õpingute magistritasemel jätkamiseks.

Ehitusteaduskonna erialadel on suur rõhk praktikal. Ettevõtjad teavad väga täpselt, mida nad oma töötajatelt ootavad ning need on reaalsed praktilised kogemused koos hea teoreetilise ettevalmistusega. Pelgalt diplomist kindlasti ei piisa, kuid õpingud koos praktikaga on hea eeldus tulevikus edukalt hakkama saada ja oma valdkonnas innovaatiline olla.

Tule 1.-2. detsembril Tallinnas toimuvale Teeviida messile! Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi Teeviit 2016 noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.