15. märts Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli avatud uste päev

16. märts Tallinna Ülikooli avatud uste päev

21. märts TÜ Pärnu kolledži avatud uste päev

21. märts Tallinna Tehnikaülikooli avatud uste päev

22. märts Tartu Tervishoiu Kõrgkooli avatud uste päev

22. märts Tartu Kõrgem Kunstikooli avatud uste päev

22. märts Sisekaitseakadeemia avatud uste päev

22. märts Eesti Lennuakadeemia avatud uste päev

22. märts Eesti Maaülikooli avatud uste päev

22. märts Tartu Ülikooli avatud uste päev

23. märts EBS avatud uste päev

23. märts Eesti Kunstiakadeemia avatud uste päev

23. märts Viljandi Kultuuriakadeemia avatud uste päev

24. märts Tallinna Tehnikakõrgkooli avatud uste päeav