1. Ettevõtja prillidega maailma nägemine
Alguses me ei arvanud väga õpilasfirma programmist palju. Mõtlesime, et teeme selle lihtsalt ära ja saame hinde kätte. Ajurünnakuid tehes ja ideed arendades saime aru, et õpilasfirma tegemine on palju kasulikum ja õpetab meid palju rohkem. Esimene õppetund oli maailma teistmoodi nägemine: kui palgatööline üritab päeva täis tiksuda ja oma palga võimalikult väikse panuse eest kätte saada, siis ettevõtjana tuleb leida uusi lahendusi ja mõelda asjadest, millest varem pole pidanud.

2. Esimene ettevõtluskogemus ja esimesed läbikukkumised
Õpilasfirma on ideaalne viis ettevõtluse proovimiseks väikese riski ja madalate kohustustega. Alustasime sügisel magnetiliste saunalinade arendamist ja oleme pidanud mitu korda lahendust ümber tegema, saunalinade tarnijat vahetama ja arendama magnetite süsteemi, et muuta toode kasutajate jaoks mugavamaks.

3. Raha jagamine ja tülid
Meeskonnas on meil küll kõigil oma roll, aga teeme sisuliselt kõik kõike ja on ette tulnud, kui meie arvamused teineteise omadest lahku lähevad. Keerulisemaks läheb, kui raha tuleb mängu. Enne õpilasfirma tegemist ei saanud me väga hästi aru, millist rolli mängivad töötajate palgad hinnakujunduses. Proovisime müüa võimalikult madala hinnaga, jättes kulude sisse arvutamata töötajate palgad. Oma firmat tehes saime aru, et üks suurimaid kulusid ettevõtte jaoks on töötajad ja kui raha on mängus, on ka tülid kerged tulema.

4. Esimesed tõelised ärikohtumised
Koolipingis õppides ei ole võimalik kohtuda tõeliste tegijatega, õpilasfirma annab selleks väga hea võimaluse. Mäletan, kui käisime saunalinade edasimüüjaga kohtumas ja arutamas võimaliku koostööd, alguses oli närv väga suur sees ja käed värisesid. Tegelikult on ettevõtjad samasugused nagu meie ja nägid meis väga suurt potensiaali. Hooandja kampaania jooksul on mitmed ettevõtted võtnud ühendust ja soovinud ettevõttele oma logodega saunalinasid meeneteks tellida. Ettevõtjad elavad meile väga kaasa, see annab meile motivatsiooni juurde.

5. Müügioskuse arendamine
Õpilasfirmade aastalaat Kristiine keskuses oli meie jaoks üks parimaid müügioskuse arendamise kogemusi. Terve päev oma tootest rääkides ja erinevatele inimestele seda pakkudes saime väga palju positiivset tagasisidet ja konstruktiivset kriitikat. Müügioskust saab arendada praktiliselt müües. Enda toodet on hea müüa, sest me kõik usume sellesse ideesse. See oskus on vajalik igas elu valdkonnas, kasvõi tööintervjuule minnes tuleb osata ennast tulevasele tööandjale müüa.

6. Rahvusvahelised kontaktid ja kogemused
Magnetilisi saunalinasid arendades oleme aru saanud, et potensiaali on Eestis ja ka välismaal. Suhtleme aktiivselt potensiaalsete edasimüüjatega, kõige kaugemad on Jaapanis ja Austraalias, kus on meie toodete vastu juba huvi tuntud. Rahvusvahelist koostööd tehes saame praktiseerida oma inglise keele oskust ja samuti õppida arvestama kultuuride erinevustega ja erinevate tavadega.

7. Ärimudelite läbimängimise ja ideede genereerimise kogemus
Koolis majandustunnis genereerisime mitu tundi erinevaid äriideid ja analüüsisime, milline idee võiks paremini töötada. Mängisime esmalt plaane paberil läbi tehes canvas ärimudelit ja analüüsides võimalusi ja riske. Näiteks mõtlesime hakata tegema magnetitega vööd, mida on lihtne ja mugav kinnitada või äppi, kust saab leida oma soovidele vastava Eesti spordiklubi ja lisaks oleks äpis pakkumised ja treeningupäevik. Siiski jõudsime järeldusele, et magnetilistel saunalinadel on kõige suurem potensiaal ja need on täiesti ainulaadsed Eestis.

8. Toote disainimise kogemus
Saunalinasid ja magnetite süsteemi disainides oleme jõudnud üle 10 erineva lahenduseni. Juba võimalike magnetite valik on üle 100, mida võiks saunalinas kasutada. Oleme katsetanud erinevaid suuruseid ja proovinud toodet kümnete inimeste peal, et leida parimat lahendust. Saime aru, et toodet disainides on kasutajamugavus sama oluline, kui visuaalne välimus.

9. Oma toote turundamise kogemus
Magnetic Toweli alustamisel ei teadnud me midagi turundusest, aasta jooksul oleme õppinud tundma väga palju erinevaid turundusmeetmeid ja kanaleid. Oleme aru saanud, et sotsiaalmeedia toimib meie jaoks kõige paremini. Oleme ka esimene õpilasfirma, kes on üles pannud Hooandja kampaania ja plaanime turundada saunalinasid ka väljaspool Eestit. Planeerides kampaaniat välismaal, oleme aru saanud, kui erinev on Eesti turule ja välismaa turule turundustegevuste elluviimine.

10. Hüppelaud tulevikku
Õpilasfirma programm on meile andud ettekujutuse erinevatest valdkondadest ja töödest. Oleme aru saanud, mida meile meeldib teha ja mida mitte. Meie meeskonnast kõik liikmed plaanivad edasi tegutseda ettevõtluses, sest see valdkond annab meile kõige suurema eneseteostusvõimaluse. Lisame kindlasti õpilasfirma tegemise ja saadud kogemuse oma CV-sse, sest tööandjad väärtustavad praktilisi kogemusi ja isiklikku initsiatiivi. Mitmeid praktikapakkumisi on meile juba pakutud.

Oma kogemusest soovitame igal noorel läbida õpilasfirma programm. Isegi kui see alguses tundub mõttetu asi ja kindlasti sobivat ideed ei ole, siis tegelikkuses on õpilasfirma kogemus palju kasulikum, kui alguses tundub. Tehke midagi, tehke ägedalt, mõelge suurelt. Mida pöörasem idee ja mida rohkem see idee teile endale meeldib, seda parema kogemuse te ise ka saate. 11. klassi õpilastele on see ka hea võimalus uurimistöö tegemiseks.

JA õpilasfirma on ettevõtlusõppe programm gümnaasiumiastme õpilastele. Õpilasfirma programm annab noortele võimaluse rajada oma ettevõte ning omandada läbi selle praktilisi kogemusi. Läbi õpilasfirmade programmi saavad noored omandada äritegevuse põhimõtteid ja lahendada olulisi probleeme, seda kõike minimaalsete riskidega.