„Eesti IT-hariduse peamine väljakutse on see, et lõpetajaid ei ole piisavalt ja napib kvaliteetseid õppejõude, kuid samas muutub tööjõuturg aina aktiivsemaks,” ütles TTÜ IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan. „Probleemide leevendamiseks on vajalik vähendada dubleerimist, suurendada kvaliteetsete õppejõudude ja edukate tudengite kriitilist massi ning rakendada parimaid praktikaid õppetöö parendamiseks ja lõpetamiste efektiivsuse kasvuks.” Ka IT Kolledži rektori kohusetäitja Peeter Lorents tõdes, et IKT valdkonna inimeste koolitamise mahu olulise suurendamise on tinginud ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste vajadus spetsiifilise tööjõu järele.

Uuenenud õppekavad

IT Kolledži tugevus on olnud väga praktiline õpe, TTÜ eesmärk on olnud anda akadeemilisemat, laiemal vundamendil põhinevat haridust. „Ühinemisel muutuvad tudengitele kättesaadavaks kahe kooli kombineeritud võimalused. Seda nii õppeainete, -laborite kui ka muu infrastruktuuri osas,” selgitas Jervan. „Pärast ühinemist on IT Kolledži tudengid TTÜ IT Kolledži üliõpilased ja saavad lõpetades TTÜ diplomi,” lisas Lorents. „Sisseastujatele võib muret tekitada termin bakalaureus. See näitab, et tudeng on läbinud kõrghariduse esimese astme, mitte seda, et nüüd ollakse elukauge akadeemik.” Kõik senised IT Kolledži tudengid saavad lõpetamisel endiselt rakenduskõrghariduse diplomi.

Uued bakalaureusetaseme õppekavad kombineerivad endas TTÜ õppekavade akadeemilised tugevused ja IT Kolledži õppekavade praktilise suunitluse. Kõikidel õppekavadel on oluline ühisosa, mis võimaldab tudengitel oma esialgset õppekava valikut esimese õppeaasta jooksul muuta. Õppetöö hakkab toimuma TTÜ Mustamäe linnakus.

Uued bakalaureusetaseme õppekavad TTÜ IT-teaduskonnas:


Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) personalijuht Merje Laasi:

IT-vallas on praegu töökäte nõudlus selgelt suurem kui koolid jõuavad tudengeid õpetada. See on üks põhjus, miks tööandjad üritavad noori juba koolipingist tööle napsata. Meie eesmärk on neid küll värvata, kuid olla samas nii paindlikud, et noor saaks kooli ära lõpetada.

Noore tegija nii-öelda päris tööl hakkamasaamine sõltub väga palju tema enda kohanemisvõimest ja tahtest. Meie siseturvalisusega seotud infosüsteemid ei ole lihtsate killast, kuid meeskonnad on väga toetavad, mistõttu hea tahte korral kasvab noor kiiresti tiimi sisse ja teised aitavad ta järje peale.
Soovitame õppijail kindlasti minna praktikale, korjata sealt esimesed töökogemused, osaleda häkatonidel ja miks mitte mõne idufirma loomisel.

TTÜ IT-teaduskonnas õpib kõikidel õppeastmetel kokku 2200 üliõpilast, kellest ca 1100 õpib bakalaureuseõppes ning neist ligi 350 on välistudengid. 2016. aasta sügisel võeti vastu ligi 750 uut üliõpilast. Eelmisel õppeaastal lõpetas TTÜ IT-erialadel 400 üliõpilast.

IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes õpib ligi 1000 õppurit, kellest enam kui 330 alustas õpinguid 2016. aasta sügissemestril. IT Kolledži on lõpetanud üle 900 rakenduskõrghariduse diplomiga IT-spetsialisti.