„Kui kaks romantikut tahavad teineteisega koos olla, siis ei ole vahet, kus nad on,“ leiab Alex Lepajõe värskes Kroonikas.

"Ja mida sa teed seal Tallinna kesklinnas? Me ei ela ju New Yorgis! Linnaelu Tallinnas ammendab ennast, see ei ole ju nii mitmetahuline, eks ole. Kui sa oled juba üle neljakümne, oled juba sellises kuldses keskeas, siis... Mis sellises eas on veel sellist, mida sa linnas näinud või teinud ei ole?"