Eesti kõrgkoolide vilistlaste edukust mõõtva haridus- ja teadusministeeriumi haridusstatistika andmebaasi Haridussilma järgi on avalik-õiguslike ülikoolide seas TTÜ vilistlaste keskmine sissetulek kuus kõrgeim nii doktori-, magistri- kui ka bakalaureusetaseme lõpetanutel. Näiteks on TTÜ doktorikraadiga lõpetanute keskmine sissetulek 2034 eurot, magistriõppe lõpetanutel 1535–1722 eurot ja bakalaureusekraadi omandanutel 1381–1702 eurot kuus. Võrdluseks, Tartu Ülikooli doktorite keskmine sissetulek kuus on 1640 eurot, magistrikraadi omandanutel 1381–1772 eurot ja bakalaureusekraadi omanikel 1121–1378 eurot.

Statistika järgi on kõrgeima keskmise sissetulekuga TTÜ informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade lõpetajad: 1963 eurot. Mõnevõrra väiksem keskmine töötasu on tehnikaalade (1632 eurot), arhitektuuri ja ehituse (1542 eurot), transporditeenuste (1504 eurot) ning ärinduse ja halduse (1489 eurot) eriala lõpetajatel.

Viimased uuringud annavad tunnistust ka TTÜ vilistlaste kõrgest tööhõivest: 86%. Koguni 77% töötab oma erialal või sellega lähedalt seotud ametikohal. TTÜ lõpetajad töötavad peamiselt spetsialistidena või juhtivatel kohtadel tehnika-, IT-, äri- ja ettevõtlusvaldkonnas. 2016. aasta Äripäeva ettevõtete esisaja seas on TTÜ vilistlased 39 ettevõtte juhatuses ning sama väljaande rikaste esisajast hõivavad tehnikaülikooli lõpetajad 21 kohta. Avalikus sektoris on TTÜ vilistlased esindatud nii valitsuses kui ka erinevate ministeeriumite juhtkondades.

Vilistlaste tugev side ülikooliga

Vilistlased on väga oodatud ka pärast õpingute lõpetamist ja tööle suundumist ülikoolielus osalema. Nad on loonud TTÜ Vilistlaskogu, mille eesmärk on pakkuda ühistegevusi koolilõpetanutele ning võimalust panustada ülikooli arengusse teaduse, õppe ja ettevõtluse valdkonnas.

Koostöös ülikooliga korraldab TTÜ Vilistlaskogu traditsioonilisi spordi- ja kultuuriüritusi ning muid koosviibimisi. Ühtlasi on vilistlased head koostööpartnerid tudengitele praktika- ja töökohtade pakkumisel, paljud annavad külalisloenguid ja viivad läbi karjääriseminare. Nad on kaasatud oma eriala õppekavade koostamisse ja erinevatesse ülikooli juhtorganitesse. Vilistlaste ettevõtted toetavad tudengeid stipendiumidega ning teevad ülikooliga koostööd erinevate projektide elluviimisel, kus ka üliõpilased kaasa lüüa saavad.

Ülikool tunnustab igal aastal ühte lõpetanut aasta vilistlase tiitliga, mida antakse välja juba 1996. aastast. Aasta vilistlaseks valitakse isik, kelle tegevus on oluliselt edendanud Eesti ühiskonda hariduse, teaduse, tehnika, majanduse või kultuuri vallas või kellel on väljapaistvaid teeneid Tallinna tehnikaülikooli ees.

Aasta vilistlane kuulutatakse traditsiooniliselt välja TTÜ aastapäeva akadeemilisel aktusel, kus teda autasustatakse tänuplaadiga. Autasu annavad üle TTÜ Vilistlaskogu juhatuse esimees ja rektor. 2016. aasta vilistlaseks nimetati endine Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm maksukeskkonna läbipaistvamaks muutmise ja maksupettuste tõkestamise ning laiaulatuslike ja innovaatiliste IT-süsteemide arendamise eest.

Kui ka sina soovid olla osa ligi 70 000 liikmega TTÜ vilistlasperest, pead tulema esmalt meile õppima. Lisainfot TTÜ õppekavade ja sisseastumise kohta leiad siit.