KAS TEADSID, ET…?

 1. Sel õppeaastal omandab Eestis kutseharidust üle 25 000 õpilase.
 2. Kutsehariduse omandamine on tasuta.
 3. Eestis on 33 kutsekooli ja 5 kutseõpet pakkuvat rakenduskõrgkooli.
 4. Igas maakonnas on vähemalt üks kutsekool.
 5. Kutsekoolide õppehooned, praktikabaasid ja õpilaskodud on renoveeritud.
 6. Riik pakub kutseõppuritele mitmeid toetusi: põhitoetus, koolilõuna toetus, sõidukulude hüvitus.
 7. Kutseõppes saab osaleda ka välispraktikal. Seda võimalust kasutab 800 kutseõppurit aastas. Populaarsed välispraktika sihtriigid on Saksamaa ja Soome.
 8. Pärast kutsekooli lõpetamist saab töötada spetsialistina, luua oma ettevõtte või minna õppima kõrgkooli.
 9. Kutsehariduses on väga lai erialade valik – õppima saab asuda 16 õppesuunal ehitusest, metallitööst, IT-st ja metsandusest tervishoiu, kaunite kunstide ja toiduainete töötluseni enam kui 300 õppekaval.
 10. 2016. aastal langetas edasiõppimisvaliku kutsehariduse kasuks 26% kõikidest põhikooli ja 10% kõikidest gümnaasiumilõpetajatest ning kutseõppesse astus 3580 õpilast.

Tahad kutsehariduse kohta rohkem teada?
4.-5. mail toimub Eesti Näituste messikeskuses Tallinnas kutseharidust tutvustav suursündmus Noor Meister 2017.

Mis toimub Noorel Meistril 2017?

 • Kutsemeistrivõistlused 31 erialal.
 • Kutseharidusmess, kus saab tutvuda 28 kooli kutseõppevõimalustega.
 • 11 praktilist töötuba oskuste harjutamiseks ja uute õppimiseks.
 • Erialavaliku tegemiseks saab nõu küsida Rajaleidja karjääri-alal.
 • Esinevad Tallinna Balletikooli ja G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilased, toimub Tallinna Tööstushariduskeskuse moeshow, juuksurieriala võistlustööde esitlus ja EUM DJ Battle.
 • Peaesineja on Karl-Erik Taukar Band!

Lisainfo kodulehel, Noor Meister Facebookis ja Instagramis.

Leia oma amet ja ole oma tuleviku looja!

Kutsehariduse suursündmust Noor Meister 2017 korraldab Sihtasutus Innove ning läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond, suursponsorid on BLRT Grupp, Makita, Tallink Hotels ja Maxima.