Vaata Maailma tegevjuhi ja projekti Nutkaitse 2017 koordinaatori Kristi Kivilo sõnul on nutiturvalisus järjest olulisemaks teemaks kogu maailmas, sest viimastel aastatel on just nutiseadmete vastu suunatud küberkuriteod hüppeliselt kasvanud. “Näiteks Nokia nutiturvalisuse raporti kohaselt üritati 2016. aasta esimesel poolaastal maailmas viirustega nakatada koguni 74% Android nutiseadmetest. Nutiturvalisuse osas on põhiprobleemiks inimeste vähene valmidus oma käitumise muutmiseks. TNS Emori uuringu kohaselt ei pea Eestis ligi 45% nutiseadmete kasutajatest erinevaid toiminguid oma nutiseadme kaitsmiseks oluliseks ja just selliste käitumismallide muutmiseks me oma erinevad teavitustegevused suunamegi,“ selgitas Kristi Kivilo.

Testi lahendamiseks kliki SIIA!

NutiKaitse 2017 projekti algatasid 2013. aasta novembris EMT, Elion, Elisa, Tele2, Swedbank, SEB, Sertifitseerimiskeskus, Riigi Infosüsteemi Amet. Projekti koordineerib Vaata Maailma sihtasutus. Koostööleppega liitujad soovivad üheskoos tõsta nutiseadmete kasutajate turvateadlikkust ning tõsta mobiil-ID kasutajate arvu. Eelmise aasta sügisel alanud teavituskampaania tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”.