Seitsmendat aastat korraldatud konkursil jagati auhinnastipendiume neljas kategoorias – teadus, kultuur, sport ja ettevõtlikkus. Esikoha stipendiumi suurus oli 1500 eurot ning teise ja kolmanda koha omad vastavalt 1000 ja 500 eurot.

Nagu teatas kauplusteketi pressiteade, siis valis konkursi 300 kandidaadi seast 12 finalisti ja võitjad välja nelja valdkonna tipptegijatest koosnev žürii, kuhu kuulusid Aigar Vaigu, Tiit Sokk, Darja Saar ja Gerli Padar. Ka konkursi reglemendis on kirjas, et "Taotlused vaatab läbi ja kandidaate hindab asjatundjatest koosnev žürii. Koosseis avaldatakse konkursi kodulehel."

Palusime Maxima Eesti avalike suhete juhilt Katja Ljubobratetsilt kommentaari asjaolule, et žüriis oli esindatud sporditalendi preemia võitnud Amanda Rebeca Padari ema ehk miks pole konkursi reglemendis jälgitud üldtunnustatud žürii sõltumatuse põhimõtet, mis välistaks võimalikud kahtlused viimase objektiivsuses.

Saime vastuseks, et kandidaate ei hinnanudki väidetavalt üldse žürii tervikuna, vaid iga kategooria kandidaate hindas ainuisikuliselt vastava kategooria žüriiliige. "Konkursil ei ole ühte tervikžüriid, mis hindaks kõiki kandidaate vaid vastupidi – iga kategooria kandidaate hinnatakse eraldi," vastas avalike suhete juht kirja teel. "Spordivaldkonna kandidaate hindas Tiit Sokk, kelle lapsed ei kandideerinud spordivaldkonnas. Gerli Padar hindas kultuurivaldkonna kandidaate ning selles valdkonnas ei kandideerinud tema lapsed. Tiit Sokk ja Gerli Padar, ega ka muude valdkondade hindajad hindamistöö käigus kokku ei puutunud ja mingit valdkondadeülest hindamist ei toimunud. Kokkuvõtvalt - Tulevikutalendi kandidaatide hindamisel on välistatud enda lähedaste hindamise võimalus," selgitas Ljubobratets.

Miks seisab reeglites ja tutvustuses, et noori talente hindab žürii, kui seda teevad žüriiliikmed eraldi? "Nii meie kommunikatsioonis kui ka Tulevikutalendi veebilehel oleme selgelt välja toonud, et iga kategooria talente hindab vastava valdkonna ekspert ehk vastav žüriiliige. Sellist ekspertide kogumit kutsutakse tavaliselt žüriiks. Žüriisse kuuluvad eksperdid hindavad kandidaate iseseisvalt, kindlate kriteeriumite alusel ja ainult oma valdkonnas. Hindamise tulemused esitavad nad korraldajale koos põhjendustega. Seega on otsused kaalutletud ja põhjalikud ning ei ole alust neis intriigi otsida," on Ljubobratets veendunud.

Miks aga ei vahetatud välja žüriiliiget Gerli Padarit, et välistada kahtlused žürii erapooletuse suhtes, kui selgus tema tütre kandidatuur, otsest vastust ei anta. Lapsevanema osalemises žüriis korraldaja vastuolu ei näe: "Me ei pea õigeks võtta ära kõigi hindajate laste võimalust osaleda Tulevikutalendi konkursil, lihtsalt sellepärast, et nende vanem hindab ühe kategooria kandidaate. Siin võib tuua paralleeli õpetajate lastega, kes võivad ikkagi kandideerida samasse kooli või ülikooli, kui nende vanem on mõne teise eriala vastuvõtukomisjonis. Piirang peab olema põhjendatud ja proportsionaalne, mitte noorte kõiki võimalusi välistav."

Ljubobratets leiab, et kuna Amanda Rebeca Padar esindab Eestit tänavu maailmameistrivõistlustel, siis oleks tema avalduse konkursist kõrvalejätmine tüdruku suhtes ebaõiglane ning märgib, et neiu määras vastava kategooria võitjaks ainuisikuliselt selleks volitatud žüriiliige Tiit Sokk. "Amanda eristus teistest kandidaatidest erakordselt suure hulga kõrgete saavutuste poolest maailma tasandil. Lisaks tipptasemel sportlikele saavutustele on kõigest 12-aastane Amanda näidanud üles ka suurt ühiskondliku aktiivsust olles juba ka ise juhendajaks teistele noortele," vahendas avalike suhete juht Tiit Soku hinnangut noore tantsija saavutustele.

Tänavused Tulevikutalendi preemiad said:

KULTUURITALENT
I Darina Nossova (Narva Keeltelütseum) - maalikunstnik
II Heli Kukk (Tapa Gümnaasium) - kirjanik
III Jasper Käänik (Jõhvi Gümnaasium) - filmitegija

TEADUSTALENT
I Brita Laht (Saaremaa Ühisgümnaasium) - keemiahuviline, kes uurib plastikomposiidi biolagunevust
II Daniil Vaino (Narva Keeltelütseum) - loodusteaduste ja programmeerimishuviline
III Eva-Maria Raudsepp (Tamsalu Gümnaasium) - robootikahuviline, kes tegeleb nutispordi ja pranglimisega

SPORDITALENT
I Amanda Rebeca Padar (Miina Härma Gümnaasium) - võistlustantsija
II Li Lirisman (Tallinna Juudi kool) - karate harrastaja
III Carmen-Lii Targamaa (Haapsalu Põhikool) - vehkleja

ETTEVÕTLIKKUSTALENT
I Merilin Anijärv (Tallinna Tehnikagümnaasium) - vene noorte integreerija Eesti ühiskonnaelusse
II Kevin Reisenbuk (Hugo Treffneri Gümnaasium) - biojäätmete lagunemise lahendust pakkuv ettevõtja
III Anton Kirillov (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) - meedia-aktivist

Vaata galeriid: