"Liibanonis olles puutusime kokku kohalike koolide ja lastega ning juba seal olles tekkis idee, et kontingendi viimase ühise üritusena võiksime pakkuda ühe toreda päeva Eesti lastele, täpsemalt Haiba lastekodu lastele. Eelkõige loodame, et lapsed said lõbusalt ja huvitavalt aega veeta, aga õppisid täna ka midagi uut ja tulevases elus vajaminevat," ütles Liibanonis kontingendi ülemana teeninud major Ivo Silbaum.

Ühise päeva jooksul tutvustati lastele sõdurite varustust ja relvastust, muuhulgas prooviti metallidetektoritega esemete otsimist ning öövaatlusseadmetega pimedas orienteerumist. Samuti said lapsed kiire esmaabiõppe ning lõpetuseks söödi ühiselt kringlit.

"Lastega läbi viidud tegevused olid väga huvitavad. Niisamuti oli ülimalt tore jälle meile Liibanonis tuttavaks saanud sõdureid näha, ootame alati tulevasi taaskohtumisi," ütles Elina Born.

Järjekorras viienda Liibanoni kontingendi Estcon-5 jalaväerühm Estpla-22 ja staabiohvitserid teenisid sealse ainsa mitmerahvuselise Iiri-Soome pataljoni koosseisus.

Estpla-22 alustas teenistust Lõuna-Liibanonis Iiri-Soome pataljonis möödunud aasta novembri lõpus. Eesti rahuvalvajate ülesandeks oli teha oma vastutusalas jalgsi- ja motoriseeritud patrulle nii öösel kui päeval, mehitada vaatlusposte ning täita teisi rahuvalvealaseid ülesandeid. Muu hulgas tegi Eesti üksus patrulle ka vahetult Iisraeli ja Liibanoni eraldaval sinisel joonel.

Jaanuari keskpaigast kuni märtsi keskpaigani teenis rühm patrullbaasis UNP 6-50, mis asub vahetult Liibanoni ja Iisraeli eraldaval sinisel joonel. Kokku tegid eestlased oma rotatsiooni ajal 356 erinevat patrulli, millest 40 tehti koostöös Liibanoni armeega.

Mai viimasel päeval koju saabunud jalaväerühma Estpla-22 vahetas Liibanonis välja jalaväerühm Estpla-23, mis jätkab samuti teenistust Iiri-Soome pataljoni ühes kompaniis koos Soome kaitseväelastega.
Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL ligi 40 Eesti kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab rühmasuurune üksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni B-kompanii baasil. Kokku panustab praegu UNIFILi 40 riiki.