Kutseõppeni jõudis Janne tänu Rajaleidja keskuse karjäärinõustamisele, kus ta pani pingeritta erialasid, mis talle võiksid meeldida ja sobida. "Otsustasin selle eriala kasuks, sest tegin maakodus enda toas remonti, mis hõlmas põranda lammutamist, seejärel põranda ja seina üles ehitamist ning siseviimistlust. Nii tekkis mul huvi ehituserialade vastu," selgitab Janne.

Esimese õppeaasta jooksul õppis Janne, mida kõike puidust ehitada saab ning kuidas teha suuremate prusside liitmiseks erinevaid tappe. "Meil on palju praktilist, aga ka teooriaga lõimitud õpet. Jooniste järgimine ja mõõtmete märkimine on kõige tähtsam, sest kui sul läheb pisike nõks selles protsessis valesti, jookseb töö metsa." Ehkki puitkonstruktsioonide ehitaja ehk ehituspuusepa eriala peetakse enamasti poiste ametiks, julgustab Janne tüdrukuid valima erialasid, mis on neile südamelähedased.

"Õpetajad on väga toetavad nii poiste kui ka tüdrukute suhtes. Kui sa ise näitad, et sul on eriala vastu huvi ja tuled tööga toime, siis sind saadabki edu. Lisaks täidetakse ehituses mitmeid ülesandeid meeskonnatööna ning üldjuhul ei pea keegi üksi raskusi tõstma. "Janne sõnutsi on kutsekeskharidusõpe heaks eelduseks ehitusvaldkonnas ja ka ärinduses õpingute jätkamiseks ning see siht on tal juba praegu silme ees.

Tahad kutseharidusest rohkem teada?
Uuri lisaks siit: www.kutseharidus.ee.