"Kaitseväes käik, täielik iseseisvumine ning enese asjade ja seljataguse eest seismise kohustus pani elu üle pikalt järele mõtlema." Ühel hetkel julges Kirill endale tunnistada, et oli seni teinud valesid valikuid ja mõtles sellele, mis talle siiralt huvi ja eneseteostuse võimalusi pakub. "Kõrghariduse liigne üldisus oli see, mis pani mõtlema kutsehariduse peale. Kutsehariduses on valdav konkreetsus ning erialavalik annabki võimaluse tegeleda erialaga seonduvate küsimustega praktilisel viisil,“ kinnitab Kirill enda kogemuse põhjal.

Valiku mehhatrooniku ameti kasuks tegi Kirill nii enda huvidest kui ka isa eeskujust lähtuvalt. "Olen alati huvitunud tehnoloogiast ja automaatikast ning mu isa on väga hinnatud mehhatroonika kutseõpetaja. Tema ja ta õpilaste pädevus andsid julgust just Võrumaa Kutsehariduskeskusesse astuda," meenutab ta.

Oma valikuga on Kirill igati rahul. Mehhatroonika on keerukas, mitmekülgne, loominguline ja põnev eriala, võimaldades ühe protsessi lahendamiseks rakendada erinevaid meetodeid ja seeläbi ka teadmisi. Kirilli enda sõnutsi on õpingud kutsekoolis arendanud teda kõige rohkem isiklikul tasandil. "Otsus asuda õppima kutsekooli andis mulle rohkelt enesekindlust, sest selle otsuseni jõudmine oli keeruline. Tuli vaadata teiste arvamusest mööda ja endale ausalt otsa," nendib ta.

Tulevikuplaanid on Kirillil konkreetsed – pärast 5. taseme kutseõppe lõpetamist asuda tööle ja spetsialiseeruda üha enam juurde õppides spetsiifilisematele valdkondadele, samuti läbida ka jätkuõpe. "Ideaalis tahaksin kunagi olla selle kindla valdkonna go-to guy. "Juba tänavu kevadel tegi Kirill oma plaani teostamisega algust, tuues koos võistluspartneriga kutsemeistrivõistlustelt Noor Meister 2017 koju mehhatroonika võistlusala esikoha, ning asudes õpingute lõppedes erialasele tööle.

Tahad kutseharidusest rohkem teada? Uuri lisaks siit: www.kutseharidus.ee.