Martin Bastig valis kutseõppe pärast põhikooli lõpetamist sõprade ja tuttavate soovituste põhjal. "Erialavalik tuli suhteliselt raskelt. Lõpuks valisin enda jaoks kõige huvitavama ameti ja olen selle otsusega rahul. Eriala on väga laiahaardeline ja huvitab mind. Lisaks on mul pärast lõpetamist mitmeid edasiõppimisvõimalusi," kommenteerib oma tehtut valikut Martin.

"Kindlasti olen suhtlemisel palju julgem ja avatum ning arenenud on ka minu inglise keele oskus. Õpingute jooksul olen arenenud ka inimesena – mõistan teisi, oskan teistega rohkem arvestada ja suudan panna ennast teiste inimeste olukorda," tunnistab Martin. Üheks suurimaks plussiks peab Martin kutseõpingute juures praktikat. "Kolme aasta jooksul on meil olnud neli praktikaperioodi. Selle aja sees õnnestus mul näiteks Hispaanias välispraktikal käia. See kogemus oli üliäge! Usun, et just praktikandina olen omandanud kõige olulisemad erialased teadmised ja oskused, mida kutseõpingute jooksul on võimalik omandada."

Pärast kutsekeskharidusõppe lõpetamist soovib Martin edasi õppida. "Praeguse seisuga on kindel siht minna Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžisse projektijuhtimist õppima," avaldab noormees oma plaanid.

Tahad kutseharidusest rohkem teada? Uuri lisaks siit: www.kutseharidus.ee.