"Minu valikuks osutus kooridirigeemise eriala, sest see sobis minu iseloomuga kõige rohkem. Samuti tundus see kõige huvitavam ja ka laiahaardelisem – juba sisseastumisel oli vaja dirigeerida, laulda ja klaverit mängida," meenutab Sofia.

Neli õppeaastat Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis on Sofia sõnutsi olnud lõpmatult arendavad ja mitmekülgsed. "Lisaks dirigeerimisele, õppisime ka klaverimängu, laulsime nii kooris, ansamblis kui ka solistina. Samuti on õpilastel võimalus erinevaid valikaineid juurde võtta. Mina külastasin näiteks mitmeid meistrikursuseid ja tegin kontsertidel kaasa pop-jazz suuna lauljana."

Sofiale meeldib, et kooridirigeerimise eriala on niivõrd praktiline. "Õpingud põhinevad teoorial, kuid suur osakaal on praktilisel kogemusel ja sellest õppimisel. Lõpetamise hetkeks on õpilased kindlasti seisnud koori ees, ning kui hästi läheb, ka orkestri ees. Minul avanes näiteks võimalus dirigeerida puhkpilliorkestrit."

Kuna Sofial on nüüdseks taskus nii kesk- kui ka kutseharidus, on tal tulevikuks mitmeid väljavaateid. "Otsakoolis õppimine on väga heaks aluseks muusikamaailmas tegutsema asumiseks või jätkamaks õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias," jätab neiu tulevikuplaanid veel lahtiseks.

Tahad kutseharidusest rohkem teada? Uuri lisaks siit: www.kutseharidus.ee.