19. juulil algav Eesti Noorteühenduste Liidu Suvekool toob kokku noored üle Eesti: 110 noort, kes on noorteorganisatsioonide ja osaluskogude juhid ja esindajad. Sündmuse eesmärgiks on tugevdada noorteorganisatsioonide võimekust ja koostööd, pakkudes noortele vajaminevaid teadmiseid läbi mitmekülgse koolitusprogrammi.

President on varasemalt rõhutanud noorteorganisatsioonide ning noorte osaluse tähtsust kogukonna tasandil. Suvekooli avamise arutelul tuli juttu kohalike omavalitsuste valimistest, kus esimest korda saavad oma hääle anda ka 16- ja 17- aastased noored. Ühtlasi arutleti noorte võimalustest maapiirkondades haldusreformi kontekstis, õmblusteta ühiskonna kontseptsioonist ning märkamiskultuurist.

President tõi välja, et 16-aastastel on hea aeg iseendaga alustada poliitilist debatti. "Kui 18-aastane on justkui pädev neid valikuid tegema, siis miks ei peaks 16-aastane olema?" sõnas president.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 56 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Osaluskogud on linna/valla ja maakonna tasandil tegutsevad selle piirkonna noortest koosnevad kogud, mis võimaldavad noortel osaleda kohalikes otsustusprotsessides ja kaitsta noorte huvisid neid puudutavates küsimustes ja valdkondades. Eestis tegutseb 14 maakondlikku noortekogu ja 68 noortevolikogu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid