Nagu enamik EBSi tudengeid, on ka Lauri püsimatu. Heas mõttes. Üliõpilasesinduse aktiivse liikmena on tema südameasjaks tudengielu ergastamine ja sündmuste korraldamine. Ta mõistab õigust jalgpalliväljakutel ja valmistub kandideerima kohalike omavalitsuste valimistel. Lauri mõistis, et viriseda ei ole mõtet. Kui tahta midagi muuta, tuleb seda ise teha.

Estonian Business Schoolis omandatav ärikorralduse haridus koos põhjaliku turundus- ja kommunikatsiooni spetsialiseerumisega, rahvusvaheline kogemus ja tugev keeleoskus annavad talle tööriistad, et oma eduloole algus luua.

Ärikorraldus ja võõrkeeled. Estonian Business School. Miks?
Mind huvitas äri, aga olen pigem humanitaarinimene, kellele reaalained pole tugevaim külg. Tutvudes programmiga, leidsin ühe huvitava aine teise järel. Ärikorraldus koos sügava keeleõppega — esimesest sekundist oli selge, et see eriala sobib mulle väga hästi.

Valiku tegemisel mängis suurt rolli see, et kogu õpe toimub inglise keeles. Lisaks süvendatud saksa keel ja kolmas keel enda valikul. Eestil on väga palju sidemeid Saksa firmadega. Heal tasemel saksa keele oskus annab mulle kindlasti eelise.

Kuidas sujus eestikeelsest õppekeskkonnast ingliskeelsesse kohanemine?
Olin valmis palju hullemaks! Viimsi keskkoolis olid mul kõrgel tasemel inglisekeele õpetajad tänu kellele sain alla väga tugeva põhja. Nüüdseks on inglise keeles mõtlemine saanud mulle loomulikuks. Inglise ja saksa oskuskeele valdamine tähendab rahvusvaheliselt kindlasti eelist.

Õppetöö on EBSis kuuldavasti väga paindlik ja personaalne. Mida see praktikas tähendab?
Mõistev ja paindlik suhtumine asjaajamisel meeldib mulle väga. Olen väga rahul. Kunagi ei jää midagi selgusetuks ega mõni küsimus vastamata.

Ka see on väga meeltmööda, et töö käib väikestes õppegruppides. Õppejõududel on alati aega sinu probleemiga tegeleda. Teisisõnu tähendab see personaalset lähenemist, mis viib omakorda paremate tulemusteni.

Millised valdkonnad sind äri juures enim huvitavad?
Hetkel on sündmuste korraldamine kõige südamelähedasem teema, kuid usutavasti ei ole see veel lõplikult välja kujunenud. Sündmuste valdkonnaga olen end sidunud ka EBSis — olin eelmisel semestril ürituste tiimi juht.

Mida EBSi õpilasesinduse ürituste tiim endast täpsemalt kujutab?
Ürituste tiim koosneb kuuest liikmest. Enne õppeaasta algust paneme paika semestri- ja aastaplaani ning teeme omalt poolt kõik, et sellest kinni pidada. Üritused, mida korraldame, on mõeldud tudengitele. Nende alla kuuluvad nii sportlikud, meelelahutuslikud kui ka akadeemilisemad ettevõtmised. Lisaks ürituste tiimi ohjamisele hakkan järgmisel semestril ka Erasmuse välistudengite elu korraldama.

Millised on sinu plaanid pikemas perspektiivis? Kus näed ennast maailmas 3, 5 või 10 aasta pärast?
Olen alati mõelnud, et tahan lõppude lõpuks Eestisse jääda, kuid välismaise õpi- ega töökogemuse ees ma kindlasti ust kinni ei löö. Järgmise aasta kevadsemestri veedangi vahetussemestri raames ESIC Business and Marketing Schoolis Hispaanias Valencias.

Huvitud poliitikast. Millised on sinu meelest need valdkonnad, mis vajavad muudatusi? Millised on põhilised valupunktid Eesti poliitikas?
Usun, et Eesti tasandil on majanduses kõige suuremaks probleemiks eelarvedefitsiit, kuid majandusküsimused ka laiemalt. Jõudsin arusaamale, et kõrvaltvaatajana on lihtne kritiseerida ja targutada, kuid kui tahta et olukord muutuks, tuleb sellesse ise aktiivselt panustada. Seepärast kandideeringi sügisestel valimistel.

Miks soovitaksid teistele EBSis õppima asumist?
Esmalt tuleb paika panna eesmärgid ja teha selgeks, mida tahad saavutada. EBS annab lisaks headele teoreetilistele teadmistele ka tugeva praktilise poole. Heaks näiteks sellest on aktiivsed õppemeetodid — teamteaching, teamlearning, Dynama juhtimismäng.

Peale selle, et õppemeetodid on kaasavad ja huvitavad, on seda ka meie õppejõud. Nii tudengite kui professorite seas on palju välismaalasi. Arvan, et see mõjub kultuuridevahelisele kommunikatsioonile ja üksteisemõistmisele väga positiivselt.

Lisaks korraldab EBS õppereise nii Eestisse kui välisriikidesse, see aitab luua paremat pilti õppekava rakenduslikest väljunditest.

Tudengite kogukond on väga ühtne. Kuna EBS on üsna väike ülikool, siis käib uute inimestega tutvumine ja sidemete loomine väga lihtsalt. Samuti on tudengielu väga mitmekesine. Julgustav on ka fakt, et EBSi lõpetanutel on võrreldes teiste kõrgkoolidega Eesti kõrgeim keskmine palk.

FAKTID

Õppekava koosneb keeleplokist ja ärijuhtimise plokist.

Keeleplokk:
Professionaalsel tasemel erialane inglise keel (C1-tase)
Heal tasemel saksa keel
Kolmas võõrkeel (prantsuse, hispaania, rootsi, eesti või vene keel).

Ärijuhtimise plokk:
Teadmised majandusest, juhtimisest, ettevõtlusest, äriõigusest ja informaatikast.

Spetsialiseerumine:
Turundus ja kommunikatsioon

 • Võimalus osaleda Erasmus+ õpirände programmis
 • Võimalus sooritada Goethe Instituudi keeletest — tõendit saab kasutada kandideerides tööle või praktikale Saksamaal.

Õppekava üldinfo:

 • Õppeaeg: 3 aastat
 • Õppemaht: 180 EAP
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Õppekeel: inglise keel

Vastuvõtutingimused:

 • Omandatud keskharidus
 • Inglise keel: B2-tase
 • Sisseastumiskatsed (intervjuu EBSi vastuvõtukomiteega)

Õppekava partnerid:

 • Topeltdiplomi partner: Lancaster University Management School
 • Korporatiivpartnerid: Teenusmajanduse koda
Vaata lähemalt www.ebs.ee
Jaga
Kommentaarid