Mängustamisturundus (gamification – ingl) kujutab endast mängupõhimõtete ja mängudisaini elementide rakendamist mittemängulises kontekstis.

EBSi korralise dotsendi ja mooduli juhi Ülle Pihlaku sõnul on mängutööstus üks kiiremini arenevaid valdkondi maailmas. “Tegu on 100 miljardi dollari suuruse turuga, mille kasvuks prognoositakse keskmiselt 8% aastas,” ütles Pihlak. “Seoses mängude tootmise järjepideva tehnilise lihtsustumisega paisatakse iga päevaga turule üle 500 uue mängu. Paraku on neid, kes mängude pealt raha teenivad, vähe.”

Nt Facbooki kasutajate seas populaarne Candy Crush toob sisse 1 miljon dollarit päevas ja Pokemon Go koguni 4 miljonit dollarit päevas. Samas 50% arendajatest teenib alla 1000 euro kuus, 17% ei teeni midagi.

Praegu valitseb turul keerukas olukord, kus mängijate tähelepanu on järjest raskem võita. Samaaegselt muutuvad ka viimaste ootused aina nõudlikumaks ja see nõuab nii tootearendus- kui ka turundustegevuselt üha suuremaid investeeringuid.

“Selle jaoks, et mäng hakkaks raha sisse tooma, peavad arendajad tundma nii mängija psühholoogiat kui ka matemaatikat. Tähtis roll on ka sellel, kuidas suudab juht oma meeskonda inspireerida, panna nad ideid genereerima ja neid analüüsima,” lisas Pihlak. “Juhi õlul on alati ka kõige raskemad otsused – vahel peab ta olema valmis loobuma suure vaevaga valminud tootest. Selge on see, et mängustuudiod vajavad traditsiooniliste ettevõtetega võrreldes teistsuguste oskustega juhte.”

EBSi uue õppemooduli sihiks on pakkuda tudengitele võimalust uutmoodi oskusteabe väljaarendamiseks. Mängujuhtimise moodulis omandab üliõpilane head oskused tarbijate kaasamise, organisatsioonilise produktiivsuse ning personali täiendamise ja hindamise vallas. Õpinguid aitab tõhustada ka EBSis äsja kasutusele võetud e-õppe platvorm Canvas, mille värske lähenemisviis aitab efektiivsemalt kasutada nii üliõpilaste kui ka õppejõudude aega.

Mängujuhtimise õppemoodulit loetakse EBSi avatud ülikooli raames ja see koosneb neljast 3 EAP mahulisest õppeainest ning õppetöö toimub inglise keeles. Õppeained on Game Design, Managing Creative Teams, Going to Market in the Game Industry ja Monetizing Freemium Apps. Lisainfot leiab mooduli kodulehelt.

Jaga
Kommentaarid