Kutsekoda on läbi viinud OSKA analüüsi metalli- ja masinatööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse väljaselgitamiseks. Selle põhjal on oskustöölised sektorisse väga oodatud. Tulevikus nõutud ametitena tõstab analüüs juhtide ja spetsialistide kõrval esile keevitajad, metalltoodete- ja konstruktsioonide valmistajad, pinkide seadistajad ja operaatorid. Nende puhul on ette näha lähiaastate trendi, et ettevõtete nõudlus tööjõu järele ületab pakkumist.

Nimetatud erialad liigituvad OSKA analüüsi põhjal tulevikuerialade alla. OSKA on nimelühend seire- ja prognoosisüsteemile, mis analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul.

Just metallpinkidega seonduvatel erialadel on kutseõppeasutustes enim vabu õppekohti. „Nii koostelukkseppasid kui metallilõikepinkidel töötajaid vajavad ettevõtted rohkem, kui meile õpihuvilisi saabub. Ometi on tegu valdkonnaga, kus makstakse keskmisest kõrgemat palka ning tehnoloogia areng toob kaasa ühe kaasaegsema ja puhtama töökeskkonna,“ sõnas Tartu Kutsehariduskeskuse turundusjuht Kaire Mets.

Vabu õppekohti metallitöötlemispinkidega seonduvatel erialadel tõstavad lisaks Tartu Kutseõppekeskusele esile ka Võrumaa Kutsehariduskeskus ning Tallinna Tööstushariduskeskus, kes lisab loetelule CNC lehtmetalli töötlemispinkide operaatori ja arvutijuhtimisega CNC metallilõikepinkide operaator-seadistaja erialad. Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakool tõstab esile metallilõikepindadel töötaja eriala nii treiali kui freesija spetsialiseerumisega.

Kutsehariduse valdkonna mainejuhi Kristel Mõistuse sõnul on SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, kutsekoolide ja teiste arvukate partneritega ette võtnud mitmeid tegevusi, et tulevikuerialasid populariseerida ning sillutada noorte teed nendeni: „2017. aastat tähistatakse oskuste aastana, mis tõstab fookusesse kutsehariduse, oskused ja elukestva õppe, kuid lisaks oleme teema-aasta raames keskendunud ka tulevikuerialadele ning perspektiivsetele valikutele.“
Mõistus lisab, et väga oluline on tõsta noorte teadlikkust tööstusvaldkonna erialadest ja kutsub noori kasutama võimalust nende ametitega lähemat tutvust tegema: „Oskuste aastal toimub hulk üleriigilisi üritusi, millest tasub kindlasti osa võtta. Infot nende kohta leiab oskuste aasta ürituste kalendrist. Näiteks toimuvad maakondlikud karjääripäevad, teemanädalad, oskuste päevad, kutsemeistrivõistlused, kursused, õpitoad ja külastused ettevõtetesse, kus on võimalik moodsate tänapäevaste tehastega tutvuda ning näha, mida töö nendes endast kujutab.“

Metallierialade valdkond on perspektiivikas
Eesti Masinatööstuse Liidu sõnul on masina- ja metallitööstus olnud läbi aegade Eesti majanduse vedur ja on seda ka 2017. aastal. Sektoris töötab ca 35 000 inimest ja 80 – 90% toodangust läheb ekspordiks. Kuid muret teeb vähene tööjõu pealekasv.

„Oleme täna olukorras, kus ettevõtted kasvavad väga kiiresti ja investeerivad, mistõttu on valitsemas pidev oskustööjõu puudus. Vaja on inimesi, kes teavad materjalidest ning suudavad seadmed võimalikult efektiivselt töös hoida,“ sõnas Triin Ploompuu. Ta lisas, et töötingimused sektoris on väga head: „Masina- ja metallitööstuses makstakse täna Eesti keskmisest 17% kõrgemat palka, üha olulisemaks muutub töötajate motiveerimine ning töötingimuste pidev parendamine. Tegemist on enamasti globaalse äriga, mis on väga kiirelt edasi arenev, ettevõtted tegelevad aktiivselt uute ja põnevate tootearendustega, millest töötajad osa saavad.“

Noortel, kellel erialavalik veel tegemata, tasub metalli- ja masinatööstuse erialasid tõsiselt kaaluda. Kristel Mõistus soovitab sisseastujatele erialavalikul eelistada eriala, mille vastu on suur huvi ja mis on ühtlasi ka tööjõuturul nõutud ning soovitab enne otsust koolidega põhjalikult tutvuda: „Valmis on saanud 31 kutsekooli virtuaaltuuride suurprojekt, mis annab suurepärase võimaluse interaktiivselt tutvuda kutsekoolide võimalustega koolide kodulehtede vahendusel.“

Sisseastumised kutseõppesse hetkel veel käivad. Lisainfot vastuvõtu ajakava kohta leiab koolide kodulehekülgedelt või SIIT!