See on ju ammu teada, et maakoolist viitega teenitud kuldmedalit ei saa võrrelda koolide edetabeli tipus valitsevate koolide tulemustega. Koolid on erinevad, klassid on erinevad, õpetajad ja nende hindamine on erinev ja ilmselt on ka tempo erinev. Maakooli õpilase lohakas 3,75 võib olla eliitkooli õpilase "ninast veri väljas" pingutatud keskmine hinne. Oleks ääretult pinnapealne kehtestada kõikidele õpilastele üks ja sama lävend. Kust säärane idee?

Mäletan, et meil oli gümnaasiumisse astudes samuti lävend ette nähtud: vähemalt 4,0 keskmise hindega õpilased said tarkade ehk A klassi ja ülejäänud olid lollid. Päriselt ka. Ma ei tea, kas seal oli mõni tegija, aga ilmselt see, et nad nagunii "lollide" klassis olid, neile eriti motivatsiooni õppimiseks ega millegi saavutamiseks juurde ei andnud.

Kõik õpilased sooritavad üheksanda klassi lõpus riigieksameid. Kui neid parandaksid sarnaselt keskkooli lõpueksamitele samuti anonüümsed hindajad üle Eesti, mitte oma õpetajad, saaks gümnaasiumisse sissesaamist nende järgi organiseerida. Võib-olla oleks hea mõte visata gümnaasiumisse soovijatele ette kindel test, näiteks nagu Tartu ülikooli akadeemiline test, mis teeks kohe selgeks, kes kuulub gümnaasiumisse ja kes mitte.

Tegelikult pooldan seda, et kui keegi tahab PÄRISELT õppida, siis peab ta seda saama. Õpihimu ära "killimine" on minu arust üks suurimaid karuteeneid, mida noorele inimesele üldse teha saab.