"Igasugune ahistamine on lubamatu. Lubamatu on nii füüsiline, vaimne kui seksuaalne ahistamine. Seksuaalne ahistamine on eriti jõhker, kuna see riivab inimese väärikust ja alandab ohvrit väga mitmel eri tasandil," sõnas Liisa Oviir intervjuus Publikule.

"See oli ka põhjus, miks Riigikogu liikmeks asudes esitasin eelnõu seksuaalse ahistamise koosseisu lisamiseks karistusseadustikku. Praegu on seksuaalne ahistamine selgelt seadusega keelatud ja jõustumisest esimese kuu jooksul esitati seksuaalse ahistamise kohta politseile kaebus 50 korral, mis näitab, et teema on meie ühiskonnas vägagi aktuaalne," jätkas Oviir ahistamise teemal ja lisas, et igal inimesel peab olema õigus tunda end turvaliselt nii kodus, töökeskonnas ja mujal.

"Kui seksuaalne ahistamine on toimunud veel jõupositsioonilt, st ära kasutades enda tööalast või ühiskondlikku positsiooni, on see eriti kahetsusväärne ja alatu," lisas Oviir.

"Taavi Rõivase käitumisele ma hinnangut anda ei saa, sest info on selleks puudulik. Kuna tegemist on hea kolleegiga aga veelgi olulisem, meie eelmise peaministriga, loodan ma väga, et ta pole vääritult käitunud," sõnas Oviir lõpetuseks.

Taavi Rõivase nõunik Ave Tampere ei suutnud Publiku esitatud küsimustele vastates eitada, kas Rõivas oli seotud Päevalehe artiklis kirjeldatud kõige võikama ahistamisjuhtumiga.

Rõivase nõuniku esialgses vastuses sõnati, et ei minda kaasa ühegi spekulatsiooniga konkreetsete inimeste ja ettevõtete nimede ümber.

Peagi saatis nõunik ka Rõivase ametliku avalduse, milles Rõivas tunnistab, et peol osalenud naisterahval oli etteheiteid ka isiklikult tema käitumisele. "Mul on siiralt kahju, kui ma kellegi tundeid riivasin. Olen selle naisterahvaga isiklikult kohtunud, tema ees vabandanud ning arusaamatused lahendanud," sõnas Rõivas oma avalduses.