Kutsekoda on OSKA uuringute abil välja selgitanud võtmeoskused, mida muutuvas ühiskonnas tulevikus vaja läheb:

  • Tehnoloogiast tulenevad muutused. Pea kõik töökohad saavad olema seotud tehnoloogiaga. Internetiühendus muudab üha enam töötegemise viise, kohti ja kombeid. Suund on lihtsamate tööde automatiseerimisel, mistõttu ootab meie tööturg pigem kõrgemalt haritud loovaid inimesi.
  • Suurenev kübersõltuvus kasvatab riskitaset. Oluliseks muutub turvariskide hindamise ning turvaprobleemide lahendamise oskus.
  • Globaliseerumine ja rahvusvahelise koostöö edendamine seab varasemast kõrgemad nõudmised töötajate keelteoskusele, kultuuride tundmisele ja suhtlemisoskusele, aga ka üldiste majandusprotsesside ja ettevõtluse aluste mõistmisele.
  • Väärtushinnangute muutusega seotud trendid. Digiajastul sündinud noortel on raskem kohaneda traditsioonilise õpi- ja töökeskkonnaga, kuid koostöö-, suhtlemis-, analüüsi-, otsuste langetamise ja info tõlgendamise oskused on äärmiselt vajalikud ka tulevikus. Nimetatud oskused on järjest olulisemad eriti just projekti- ja koostööpõhise töökorralduse puhul, kus kasvab otsustusõigus nii enda kui ka kogu meeskonna töö eest.

Tule kuula täpsemalt tulevikuametitest ja -oskustest 7.–8. detsembril Tallinnas toimuval Teeviidal! Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi Teeviit 2017 noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.