Mida saab kogukonnapraktika käigus teha?

Kogukonnapraktika kaudu osalevad õpilased mõne nädala jooksul enda valitud organisatsiooni tegevuses. Kõigepealt tuleb teha valik oma piirkonna vabaühendustest, mille hulgast saab leida endale sobiva praktikakoha. Täpsemates tegevustes tuleb seejärel leppida kokku praktikajuhendajaga.
Näiteks on varasemalt kogukonnapraktika käigus korraldatud üritusi, pakitud ja jagatud toiduabipakke, hoolitsetud loomade eest, mängitud lastega, kogutud annetusi, viidud läbi küsitlusi, otsitud sponsoreid ja abistatud veel väga mitmel erineval moel.

Kogukonna heaks

Hoopis omalaadse kogemuse said Ülenurme Gümnaasiumi kogukonnapraktikandid, kes mõtlesid MTÜs Õnnemaa välja heategevusalgatuse "Valgus südamesse". Praktikandid panid piparkookidest ja isetehtud küünlajalgadest kokku jõulukingid Ülenurme valla üksinda elavatele inimestele. Ettevõtlikud noored läksid neile külla, viisid kingituse, ajasid juttu ja kuulasid lugusid nende eludest.

Praktikal käinud õpilastele valmistas rõõmu, et nad said teha head ja muuta kellegi päeva paremaks. Kui alguses võiski tunduda, et tegemist on tüütu lisakohustusega, siis tegevuse käigus oli abiks avatud suhtumine ja toetavad praktikajuhendajad. Nende abiga leiti sobivad lahendused, kuidas valitud organisatsiooni juures midagi head ja kasulikku ära teha.

Väärtuslik kogemus CV-sse

Praktika annab väärt töökogemuse, mida oma elulookirjeldusse lisada. Vahvad edulood kõnelevad, kuidas mõni noor on pärast praktikat vabaühendusse tööle jäänud või kuidas teine on saanud soovitud töö mõnes ettevõttes tänu sellele, et ta elulookirjelduses oli välja toodud praktika ajal saadud töökogemus. Tasub siiski meeles pidada, et ka vabaühendustes on võimalik palgalist tööd ning karjääri teha.

Tahad kogukonnapraktika võimalustest rohkem teada saada? Tule 7.–8. detsembril Tallinnas toimuvale Teeviidale! Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi Teeviit 2017 noorteinfo tegevust ja kogukonnapraktika programmi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.