Välismaa tööandjale annab oskustest ja varasematest kogemustest hea ülevaate Europass – portfoolio, mis lihtsustab nii välismaale tööle kandideerimist kui ka sealt saadud kogemuse tunnustamist. Panustades veidi oma aega dokumentide kogumisele, on võimalik koostada tugev oskuste ja teadmiste portfoolio, mis aitab tulevasel tööandjal just sinu kasuks otsustada. Vaata järele, milliseid dokumente võib sul välismaal vaja minna!

Europassi CV
Üks esimesi ettevalmistusi välismaale tööleminekuks on CV koostamine. CV peab olema kergesti mõistetav ja peegeldama ainult vajalikku ning asjakohast infot. Selle info süsteemseks esitamiseks aitab oluliselt kaasa loogilise ülesehitusega Europassi CV vorm, mille saab täita Europassi kodulehel www.europass.ee.

Keelepass
Keelepass on oluline dokument, kui soovid omandatud keeleoskusi võimalikult täpselt kirja panna. See ei asenda keeleoskust tõendavat dokumenti, kuid aitab hinnata oma tegelikku keeleoskuse taset. Keelepassis saad hinnata oma keeleoskusi kuueastmelisel skaalal, lisada tunnistusi ja keeleoskusi tõendavaid dokumente. Lisaväärtusena saab kirja panna ka oma keelelist ja kultuurilist kogemust, luues sellega terviklikku pilti saavutatud keeleoskustest.

Kutsetunnistuse lisa ja diplomilisa
Mõlemad dokumendid on loodud eesmärgiga muuta üheselt mõistetavaks õpingute jooksul saadud teadmisi ja oskusi. Kutsetunnistuse juurde kuuluv kutsetunnistuse lisa sisaldab kutseoskuste kirjeldust ja võimalikke ametinimetusi. Need muudavad õpingute jooksul omandatud kutseoskuste mõistmise lihtsamaks ka välismaal. Diplomilisa sisaldab põhjalikku Eesti haridussüsteemi kirjeldust, mis võib olla väga kasulik välismaale tööle kandideerides.

Õpirände tunnistus
Õpirände tunnistusse saab kirja panna kõik oskused või akadeemilised saavutused, mis on omandatud välismaal õppimise ajal. Seda saab kasutada õpitud oskuste tõendamiseks nii kodumaal kui ka välismaal.

Tahad teada rohkem? Tule 7.–8. detsembril Tallinnas toimuvale Teeviidale! Lisainfot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi Teeviit 2017 noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid