Sellele küsimusele aitas vastust leida Kaitseressursside Amet:

"Oleme alati rõhutanud, et kõige mõistlikum on kohustuslik ajateenistus läbi teha kohe pärast keskhariduse omandamist. Nii ei ole veel pangalaenu tasumise probleemi, edasiõppimise keerukusi ega perekondlikke kohustusi.

Ajateenistuse 11 või 8 kuud on mõnel puhul ka see aeg, mil noormees jõuab selgusele, mida ta tahab edasi teha või missugust haridust omandada. Ajateenistuse lõppedes on noored ise rõhutanud, kui palju oskusi, meeskonnatöö kogemusi ja eluks vajalikku on nad aega teenides kogunud. Seega aitab ajateenistuse kogemus omandada uusi oskusi kui ka ennast paremini tundma õppida.

Kui noorel inimesel on siiski juba varakult selge, missugusesse kõrgkooli ta tahab õppima asuda, siis võib ta seda muidugi ka enne ajateenistusse asumist teha. Hariduse omandamise korral saab taotleda ajapikendust, mis tähendab ajateenistusse asumise edasilükkamist konkreetseks ajaks. Selle aja lõppedes või ajapikenduse andmiseks olnud asjaolude äralangemisel saab noormees ajateenistuse kutse."

Pane tähele!

  • Ajateenistusse asumise aeg tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt 15. septembriks aastal, mil oled lõpetamas keskharidust.
  • Valitud aastal on kohustus ajateenistusse asuda ka siis, kui õpingud ei ole selleks ajaks veel lõpetatud.
  • Kõrgkooli või mõnda teise õppeasutusse astumisel tuleb ajateenistusse astuda kolme aasta jooksul alatest õppeasutusse vastuvõtmisest.
  • Ajateenistuse läbimiseks ajaks saab taotleda akadeemilist puhkust ja säilitada oma õppekoht.
  • Taotluse esitamata jätnud esmakursuslased kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest.
  • Ajateenistuse ja ajapikenduse kohta saab täpsemalt lugeda KRA kodulehelt.

Sul tekkis veel küsimusi? Leia Kaitseressursside Amet 7.–8. detsembril Tallinnas toimuvalt „Teeviidalt”! Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.