Sisekaitseakadeemia

Kõik sisejulgeoleku valdkonna erialad on sellised, mis jäävad alati alles, kuigi erialade nimetused võivad muutuda või tehakse täiendusi õppekavade sisus. Näiteks päästetöö valdkonnas muutub järjest olulisemaks ennetustöö, samuti politseitöö valdkonnas, mille õppesse lisanduvad küberturvalisuse, terrorirünnakute jms teemad.

Õppekavad muutuvad rahvusvahelisemaks ning rohkem rõhku pannakse erinevate valdkondade koostööle ja üldistele pädevustele (suhtlemis- ja keelteoskus, digipädevused, loovus, meeskonnatöö, probleemide lahendamise oskus).

Järjest rohkem püüame ka leida võimalusi, kuidas sisejulgeoleku valdkonna sees avardada karjäärivõimalusi ning võimaldada tööalast liikumist näiteks politseitöö valdkonnast päästevaldkonda. See tähendaks, et maksundust õppinud noor võib tulevikus hakata uurima hoopis maksukuritegusid või päästevaldkonna lõpetaja menetlema süütamisjuhtumeid.

Kindel võib olla selles, et politseinikke, päästjaid, vanglaametnikke ning maksu- ja tollispetsialiste on alati vaja ning üldjuhul on töökohad garanteeritud.

Kõrgem Sõjakool

Kõrgemas Sõjakoolis saab noor juba algusest peale palju praktilist õpet. Tuleval aastal lõpetavad maaväe õppesuuna muuhulgas esimesed mehhaniseeritud jalaväeohvitserid, kes alustavad teenistust uute lahingumasinate CV90 peal.

Õhuväe õppesuuna lõpetajal on võimalik sihitada lennukeid, töötada radarpostil ja toota seeläbi nii Eestile kui ka NATO-le õhupilti, aga tegutseda ka side- ja IT-valdkonnas või logistikas.

Mereväe õppesuuna lõpetanu võib vahiohvitserina juhtida sõjalaeva ja seda navigeerida või õppida tehnikaohvitseriks, kes on sõjalaeva masinate ja laevasüsteemide insener. Need on üksnes karjääri esimesed astmed, mis sõjakooli lõpetajat ees ootavad.

Karjääriredelil aina edasi ronides on võimalik minna näiteks NATO staapidesse, tegeleda infooperatsioonidega, juhtida küberväejuhatust või planeerida Kaitseväe operatsioone – karjäärivõimalusi on palju. Kõrgema Sõjakooli lõpetajat ootab ees kindel ja mitmekülgne töökoht, pidev enesetäiendus ning rahvusvaheline koostöö.

Kui Sa tahaksid julgeolekuvaldkonna võimalustest rohkem teada saada, siis tule 7.–8. detsembril Tallinnas toimuvale „Teeviidale”. Lisainfot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid