SEB kolm ootust

 1. Maailm muutub väga kiiresti. Ootame positiivset uudishimu, sh uuenduslike meetodite või vahendite kasutamist.
 2. Käitu enda võimaliku tulevase tööandjaga nii, nagu Sa soovid, et sinuga käitutakse.
 3. Ole kandideerides ise kättesaadav, väikesed detailid võivad kokkuvõttes viia suure otsuseni.

SEB kolm soovitust

 1. Kujunda oma karjäär ise! Ole teadlik sellest, millist karjääri Sa soovid ning potentsiaalse tööandjaga kohtumisel too välja, kuidas see konkreetne ametikoht aitab Sul oma karjääris soovitud eesmärgini jõuda. Anna oma karjääri kujunemisele ka aega, ära torma liiga ruttu edasi liikuma.
 2. Ambitsioonikus viib edasi, kuid alustada tuleb algusest. Uuri tööturul toimuvat ja võimalusi erinevatel ametikohtadel. Liiga utoopilised ootused tööandjale ei vii soovitud tulemuseni.
 3. Näita välja oma soovi pühenduda. Tööandjad ootavad meeskondadesse motiveeritud ja pühendunud inimesi. See on tööandjale silma jäämise edukuse võti.

Stockmanni kolm ootust

 1. Pea kinni kokkulepitud töögraafikust, tööajast, kokkulepetest ning ole kohusetundlik.
 2. Suhtle julgelt oma juhi ja kolleegidega – info liikumine ning julgus sõna võtta on olulised.
 3. Tunne huvi antud töö vastu ja näita üles initsiatiivi tööülesannete täitmisel.

Stockmanni kolm soovitust

 1. Koosta oma CV ausalt ja läbimõeldult – ei tasu kirja panna midagi, mis ei vasta tõele. Kui Sul veel töökogemus puudub, siis too välja enesetäiendus ja huvid või hobid, mis võiksid Sind kandideerijana paremini iseloomustada.
 2. Mõtle läbi enne tööle asumist, kas töö ikka mahub Sinu tegemiste, hobide ja kooli graafikusse, et üks ei hakkaks segama teist.
 3. Iga töö juures on midagi, mis ei pruugi meeldida, näiteks tüütud ülesanded – ära lase esimesel raskusel end ”murda”. Seda eriti esimese töökogemuse puhul.

SEB, Stockmanni ja teiste tööandjatega saad kohtuda 7.–8. detsembril Tallinnas toimuval „Teeviidal". Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.