Rakke Robootikud

Robootika on kindlasti tulevikueriala. Juba praegu vajavad paljud ametid teadmisi, mida robootikaringis mängeldes õpitakse. Kõik valgusfoorid ja infotahvlid vajavad programmeerimist. Targad majad muutuvad järjest populaarsemateks. Paljud tööpingid tööstuses on programmeeritavad. Ehk siis, nutikaid lahendusi meie igapäevaelu hõlbustamiseks tuleb järjest juurde. Vaja on nende lahenduste hooldajaid ja täiendajaid.

Noori köidab robootika õppimise juures võimalus töötada arvutiga, mis on nende jaoks omane. Samuti see, et mänguasi hakkab liikuma ja kuulab sõna, kui ise piisavalt osav olla. Kindlasti köidavad noori ka uued väljakutsed.

Innovaatilise Hariduse Keskus OGOGO

Robootika õppimine on paeluv ja mitmekülgne. See aitab aru saada, kuidas robotid töötavad ja sisaldab endas programeerimise põhitõdede õppimist. Kui põhitõed on omandatud, saab üsna kiirelt hakata ka ise mudeleid leiutama. Oma kätega meisterdamine ja katsetamine ning siis valmistatust rõõmu tundmine annab igatahes positiivse elamuse. Lisaks robotite ehitamisele ja programmeerimisele on robootika õppimisega seotud ka tehtu esitlemine ja võistlustel osalemine, mis tekitab samuti rõõmu täiendava väljakutse näol.

Alustades robootika õppimisega juba varajases eas, aitab see tajuda maailma enda ümber ning mõista igapäevaseid mehaanika ja füüsika seadusi. Ühtaegu areneb selle kaudu nii loovus kui ka enesekindlus. Robootika õpetab ka mõtlema innovaatiliselt ja loominguliselt, lahendama probleeme ja tegema koostööd – kõike, mida peetakse vajalikeks oskusteks 21. sajandil.

Robootikat saab õppida mitmetes Eesti õppeasutustes ja ülikoolides. Kui tahad valdkonnast rohkem teada saada ja tutvuda robootikaõppe võimalustega, tule 7.–8. detsembril Tallinnas toimuvale Teeviida messile. Lisainfot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.